Το επί χρόνια στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας Ευθύμιος Σαϊτης ήταν η Διοικητή επιλογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης.

Ο Διοικητής προχώρησε στη συγκεκριμένη επιλογή μετά από την εξεταστική διαδικασία, που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται στην Α.Α.Δ.Ε.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και την εξέταση των υποψηφιοτήτων για κάθε θέση, με μοναδικό γνώμονα την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και την εδραίωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης.

Ο Ευθύμιος Σαϊτης διετέλεσε Διευθυντής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, υπηρετεί στη Διεύθυνση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών πάνω από 25 χρόνια και κατέχει μακρόχρονη ενασχόλησή αλλά και συγγραφική εμπειρία σε ότι αφορά στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.