ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βωβός: Καθυστέρηση δημοσίευσης αποτελεσμάτων

Δημοσίευση 30 Μαρτίου 2012, 19:18 / Ανανεώθηκε 30 Μαρτίου 2012, 19:18
Βωβός: Καθυστέρηση δημοσίευσης αποτελεσμάτων
Facebook Twitter Whatsapp

Δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν εγκαίρως και πριν από την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011 οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών με τις πιστώτριες τράπεζες, επισημαίνει η διοίκηση της Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική σε ανακοίνωση για την μη δημοσίευση οικονομικής έκθεσης. 

Δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν εγκαίρως και πριν από την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011 οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών με τις πιστώτριες τράπεζες, επισημαίνει η διοίκηση της Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική σε ανακοίνωση για την μη δημοσίευση οικονομικής έκθεσης. 
Η εταιρεία σημειώνει ταυτόχρονα πως «προσδοκά ότι μέχρι τις 20 Απριλίου 2012 θα έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος των ως άνω διαπραγματεύσεων, ώστε να είναι σε θέση να προβεί με ασφάλεια στη δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης».


Ειδικότερα, η διοίκηση της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική ΑΕ» αναφέρει ότι βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της με τις πιστώτριες Τράπεζες, οι οποίες, παρά τις προσπάθειές της με γνώμονα την προστασία των μετόχων της και των εργαζομένων της, δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν εγκαίρως πριν από την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011. 


Αυτό οφείλεται αφενός στη γενικότερη μέχρι πρότινος οικονομική αβεβαιότητα και αφετέρου στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης της συνέχισης των εργασιών στο Βοτανικό, αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει:


Η έκβαση των ως άνω διαπραγματεύσεων έχει σημαντικές και ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση και την καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρίας, όπως αυτή εμφαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή και παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εκτιμήσεων για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας.