ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚ: Προτάσεις για αναμόρφωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

Δημοσίευση 2 Μαΐου 2012, 11:55 / Ανανεώθηκε 2 Μαΐου 2012, 11:55
ΕΚ: Προτάσεις για αναμόρφωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας
Facebook Twitter Whatsapp
Σειρά νομοθετικών προτάσεων για την αναμόρφωση της χρηματιστηριακής αγοράς κατέθεσε στο υπουργείο Oικονομικών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σειρά νομοθετικών προτάσεων για την αναμόρφωση της χρηματιστηριακής αγοράς κατέθεσε στο υπουργείο Oικονομικών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επέρχονται, μεταξύ των άλλων, σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες προτάσεις, ενώ προβλέπεται η ενεργοποίηση του θεσμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Συγκεκριμένα, οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι οι εξής:

- Καταργείται η δυνατότητα που είχαν οι εισηγμένες να συγχωνεύουν εισηγμένη εταιρεία με μη εισηγμένη, με απώτερο σκοπό την έξοδο από το χρηματιστήριο. Επίσης, προβλέπεται ότι το αντάλλαγμα που προτείνεται στη μειοψηφία σε περιπτώσεις υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης θα προκύπτει από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή δωδεκαμήνου σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών αντί εξαμήνου που ισχύει σήμερα.
 
- Δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) στο Χρηματιστήριο, προκειμένου να δοθεί σε ξένους και εγχώριους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις αιχμής οι οποίες θα είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες μέσω του ΧΑ.

- Για την εταιρική διακυβέρνηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, δημοσιοποίηση της πολιτικής αμοιβών του ΔΣ, αυξημένη απαρτία 2/3 για σημαντικές αλλαγές στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων και σαφή διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, μεταξύ εκτελεστικών και μη μελών του ΔΣ.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές που κάνουν χρήση λογαριασμών περιθωρίου (margin) να προσφέρουν ως εγγύηση και κινητές αξίες, που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών.