ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιτάν: Στα 19 εκατ. ευρώ οι ζημιές το α' τρίμηνο

Δημοσίευση 3 Μαΐου 2012, 18:57 / Ανανεώθηκε 3 Μαΐου 2012, 18:57
Τιτάν: Στα 19 εκατ. ευρώ οι ζημιές το α' τρίμηνο
Facebook Twitter Whatsapp

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 225 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 225 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29% και έφθασαν τα 34 εκατ. ευρώ. 


Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους παρουσίασαν ζημία ύψους τα 19 εκατ., έναντι ζημίας 4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011. 


Σημειώνεται, όπως και σε παρελθούσες χρήσεις, ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι κατά ανάγκη αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του έτους. 


Ο δριμύς και παρατεταμένος φετινός χειμώνας στην περιοχή των Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Ελλάδας επηρέασε έντονα την οικοδομική δραστηριότητα των περιοχών αυτών. Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν ακόμη αρνητικά από τη συνεχιζόμενη κατάρρευση της ελληνικής αγοράς δομικών υλικών. Η μικρή βελτίωση, από πολύ χαμηλά επίπεδα, στις ΗΠΑ δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει τα ανωτέρω.


Στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 42 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 29%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2011. 


Τα καθαρά αποτελέσματα της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν κέρδη ύψους 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

 


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 


Στην Ελλάδα η αβεβαιότητα για την έκβαση της κρίσης που περνά η χώρα και η επιδεινούμενη οικονομική ύφεση, αποτελούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας . 

 

Παράλληλα, τα προσδοκώμενα οφέλη από μία μελλοντική επανεκκίνηση των δημοσίων έργων είναι αμφίβολο εάν θα επηρεάσουν τη ζήτηση δομικών υλικών εντός του τρέχοντος έτους. 

 

Στις ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη θετική πορεία της οικονομίας καθώς και η αυξητική τάση στον αριθμό των αδειών για νέες κατασκευές, δημιουργούν προσδοκίες για επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας, που βρίσκεται στα πιο χαμηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. 


Σε πρόσφατη δημοσίευση, η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών αναθεώρησε προς τα άνω την εκτίμησή της για την κατανάλωση τσιμέντου το 2012 σε +4% (από +0,5%), επίπεδα όμως που παραμένουν πολύ κατώτερα του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 
 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αναμένεται να οδηγήσουν προοδευτικά σε αύξηση των πωλήσεων. 


Στην Αίγυπτο, παρά τη μεταβατική περίοδο που διανύει η χώρα, τις κοινωνικές αναταραχές και την επακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση τσιμέντου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Στην Τουρκία, η ζήτηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τόσο για ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα. 


Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια για συμπίεση του λειτουργικού κόστους, ολοκληρώνοντας το σχέδιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του που ξεκίνησε το 2011 με προσδοκώμενα οφέλη 26 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 


Παράλληλα, υλοποιεί καινοτόμες λύσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά. 


Στα πλαίσια των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του.