ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurobank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια

Δημοσίευση 6 Ιουλίου 2012, 16:04 / Ανανεώθηκε 6 Ιουλίου 2012, 16:04
Η Eurobank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια
Facebook Twitter Whatsapp

Σε μείωση των επιτοκίων της θα προχωρήσει η Eurobank σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,25 της μονάδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σε μείωση των επιτοκίων της θα προχωρήσει η Eurobank σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,25 της μονάδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

- Τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μειώνονται κατά 0,25 της μονάδος.

- Τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης τα διατραπεζικά επιτόκια Εuribor και Libor αναπροσαρμόζονται αυτομάτως με τις αντίστοιχες αναπροσαρμογές του επιτοκίου βάσης.
 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

- Τα επιτόκια των  λογαριασμών που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μειώνονται ισόποσα κατά 0,25 της μονάδος.

- Τα επιτόκια των λογαριασμών του Απλού Ταμιευτηρίου και των λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων  παραμένουν αμετάβλητα.

- Τέλος, η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή επιτοκίων των υπόλοιπων λογαριασμών Όψεως και Ταμιευτηρίου κατά μέσο όρο κατά 0,14 της μονάδος.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από 11 Ιουλίου 2012.