ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με νέα ονομαστική αξία από 5/11 οι μετοχές της Motor Oil

Δημοσίευση 31 Ιουλίου 2012, 12:12 / Ανανεώθηκε 31 Ιουλίου 2012, 12:12
Με νέα ονομαστική αξία από 5/11 οι μετοχές της Motor Oil
Facebook Twitter Whatsapp

Από 5 Νοεμβρίου 2012 οι μετοχές της Motor Oil θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία, 0,85 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Από 5 Νοεμβρίου 2012 οι μετοχές της Motor Oil θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία, 0,85 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2012 (record date) για τη Μotor Oil. 

 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας - Τράπεζα Πειραιώς

 

Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.078.298 Ευρώ. 

 

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,95 Ευρώ σε 0,85 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή.

 

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 94.165.533 Ευρώ, διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,85 Ευρώ. 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την αριθ. Κ2-4917/16.07.2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 30ης Ιουλίου 2012 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή.