ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 27 εκατ. τα μικτά κέρδη της Πλαστικά Θράκης

Δημοσίευση 30 Αυγούστου 2012, 12:26 / Ανανεώθηκε 30 Αυγούστου 2012, 12:26
Στα 27 εκατ. τα μικτά κέρδη της Πλαστικά Θράκης
Facebook Twitter Whatsapp

Στα € 137,2 εκ. σε σχέση με € 132,2 εκ πέρυσι (+3,8% ) διαμορφώθηκε ο Ενοπ. Κύκλος Εργασιών της εταιρείας. Η αύξηση οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση των τιμών πώλησης – ο όγκος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση του Κ.Ε. είχε ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων (+7,5%).

Στα € 137,2 εκ. σε σχέση με € 132,2 εκ πέρυσι (+3,8% ) διαμορφώθηκε ο Ενοπ. Κύκλος Εργασιών της εταιρείας. Η αύξηση οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση των τιμών πώλησης – ο όγκος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση του Κ.Ε. είχε ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων (+7,5%).

 

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα € 27 εκ. σε σχέση με € 21,9 εκ πέρυσι (+23,2% ). 

 

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα € 14,7 εκ. σε σχέση με € 10,6 εκ. πέρυσι (+38,4% ).  Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,7% σε σχέση με 8,0% στο αντιστοιχο διάστημα πέρυσι, βελτιωμένο κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση των μεγεθών του Ομίλου είχε ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων λόγω της αποτελεσματικότερης λειτουργίας, της αύξησης των πωλήσεων καινοτόμων προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και της ισχυρής ζήτησης στις διεθνείς αγορές, αναφέρει η ετιαρεία σε σχετική ανακοίνωση. Ο Κλάδος της Συσκευασίας παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη έκθεση στην Ελληνική αγορά παρουσίασε ελαφρώς βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με το α΄εξάμηνο του 2011. 

 

Επίσης, στις 30.06.2012 ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε στα € 47,6 εκ σε σχέση με € 48,3 εκ. στις 31.12.2011 και € 58,2 εκ. στις 30.06.2011. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4 στις 30.6.2012 ενώ για το σύνολο της χρήσης 2012 στόχος της Διοίκησης είναι ο δείκτης Net Debt/EBITDA να διαμορφωθεί κάτω από τα επίπεδα του 2.

 

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων στο β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να διατηρεί της επιφυλάξεις της εν μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Όμιιλος έχει παρουσία όχι μόνο στις ανεπτυγμένες αγορές, όπου τα σημάδια της μειωμένης ζήτησης είναι εμφανή, αλλά και σε νέες αναδυόμενες αγορές οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές στην κρίση. 

 

Σε ότι αφορά στην Ελληνική αγορά, η έκθεση του Ομίλου έχει μειωθεί δεδομένου ότι οι συνολικές πωλήσεις στην Ελλάδα στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε 14,5% επί των ενοποιημένων πωλήσεων έναντι 17,5% περίπου στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Βασικός στόχος του Ομίλου παραμένει η περαιτέρω μείωση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού, ανακοίνωσε η εταιρεία.