ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 1,64 εκατ. τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Έλτον

Δημοσίευση 31 Αυγούστου 2012, 12:36 / Ανανεώθηκε 31 Αυγούστου 2012, 12:36
Στα 1,64 εκατ. τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Έλτον
Facebook Twitter Whatsapp
Σε 43,20 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2012 από 41,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,64 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,38% από την αντίστοιχη περιόδου του 2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Σε 43,20 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2012 από 41,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,64 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,38% από την αντίστοιχη περιόδου του 2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε 43,20 εκατ. ευρώ από 41,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,04%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 32,31 εκατ. ευρώ από 30,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 6,00%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 7,45 εκατ. ευρώ έναντι 7,21 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 3,33%, ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 5,54 εκατ. ευρώ έναντι 5,37 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 3,17%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 2,88 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 10,00% έναντι των 3,20 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2011.

Μείωση κατά 16,44% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 2,14 εκατ. ευρώ έναντι 2,56 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 2,52 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 10,95% έναντι των 2,83 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2011, ενώ της μητρικής ανήλθαν σε 1,82 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 18,39% από τα 2,23 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 1,64 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,38% έναντι των 1,68 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 8,73% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 1,15 εκατ. ευρώ έναντι 1,26 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 17,23% (έναντι 17,38% του πρώτου εξαμήνου του 2011) και της Εταιρείας στο 17,15% (έναντι 17,62% του πρώτου εξαμήνου του 2011).

Η άμεση ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 208% για τον Όμιλο και 226 % για την Εταιρία.

Παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΤΟΝ διατηρεί την εξωστρεφή πολιτική της με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και ταυτόχρονα προνοεί ακόμα περισσότερο για τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων όλων των μονάδων της, μέσω δημιουργίας πρόσθετων προβλέψεων (375 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 400χιλ.ευρώ για την Εταιρεία).

Η δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες και προμηθευτές στο όνομα ΕΛΤΟΝ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και στη συνεχή προσπάθεια του έμψυχου δυναμικού να προσφέρει το καλύτερο δυνατό.