ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για Χατζηιωάννου και Sprider Stores

Δημοσίευση 9 Ιανουαρίου 2013, 11:15 / Ανανεώθηκε 9 Ιανουαρίου 2013, 11:15
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για Χατζηιωάννου και Sprider Stores
Facebook Twitter Whatsapp

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα υπέβαλαν την Τρίτη 8 Ιανουαρίου η Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ και η Sprider Stores ΑΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα υπέβαλαν την Τρίτη 8 Ιανουαρίου η Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ και η Sprider Stores ΑΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, κατόπιν των ανακοινώσεων των δυο εταιρειών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Χατζηιωάννου, ενώ θα αξιολογήσει σήμερα το ενδεχόμενο μεταφοράς της εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η Sprider Stores γνωστοποίησε ότι την 8η Ιανουαρίου 2013, υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.
 
Παράλληλα, επισημαίνει πως η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της.

Παρόμοια και η ανακοίνωση της Χατζηιωάννου, η οποία αναφέρει ότι "την 8η Ιανουαρίου 2013, υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η Εταιρία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της. 

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη".  


Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης


Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε." για σήμερα 9 Ιανουαρίου 2013, μετά την σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκησή της κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/2007. 

Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών, κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας. 

Το ΔΣ του ΧΑ θα αξιολογήσει σήμερα το ενδεχόμενο μεταφοράς της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.