ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκδοση 3μηνων εντόκων 1,25 δισ. στις 15/1

Δημοσίευση 11 Ιανουαρίου 2013, 14:33 / Ανανεώθηκε 11 Ιανουαρίου 2013, 14:33
Έκδοση 3μηνων εντόκων 1,25 δισ. στις 15/1
Facebook Twitter Whatsapp

Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη Τρίτη, 15 Ιανουαρίου, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη Τρίτη, 15 Ιανουαρίου, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

«Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 19 Απριλίου 2013», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ 
 

Όπως σημειώνει, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
 

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
 

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.