ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Geniki Bank: Συρρίκνωση ζημιών το 2012

Δημοσίευση 29 Μαρτίου 2013, 11:50 / Ανανεώθηκε 29 Μαρτίου 2013, 11:50
Geniki Bank: Συρρίκνωση ζημιών το 2012
Facebook Twitter Whatsapp

Συρρίκνωση εμφάνισαν οι καθαρές ζημιές του Ομίλου της Γενικής Τράπεζας το 2012 και διαμορφώθηκαν σε 105,2 εκατ. ευρώ έναντι 795,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Συρρίκνωση εμφάνισαν οι καθαρές ζημιές του Ομίλου της Γενικής Τράπεζας το 2012 και διαμορφώθηκαν σε 105,2 εκατ. ευρώ έναντι 795,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα, πριν από προβλέψεις και απομείωση αξίας ενεργητικού, διαμορφώθηκαν το χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε ζημιές 23,9 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, τα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 96,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 23,1% σε σχέση με το 2011, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (-41%).

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των προβλέψεων και της απομείωσης αξίας ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 13,2% στα 120,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση του κόστους, ως αποτέλεσμα της πολιτικής συγκράτησης δαπανών, επετεύχθη τόσο στα διοικητικά έξοδα, όσο και στα έξοδα προσωπικού.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 99,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 79,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 27% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011. Κατά την ίδια ημερομηνία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε 2,04 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011.

«Το 2012 σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι επιδόσεις της τράπεζας παρέμειναν αρνητικές, επηρεασμένες σημαντικά από το γενικότερο υφεσιακό κλίμα της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, αποτέλεσε έτος σημαντικών αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την εξαγορά της τράπεζας από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς», επισημαίνει η Γενική Τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14.12.2012 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale (99,08%) στη Γενική Τράπεζα, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.