ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Ρωσία και η Κίνα στηρίζουν την ελληνική γουνοποιία

Δημοσίευση 10 Απριλίου 2013, 16:14 / Ανανεώθηκε 10 Απριλίου 2013, 23:10
H Ρωσία και η Κίνα στηρίζουν την ελληνική γουνοποιία
Facebook Twitter Whatsapp

O κλάδος της γουνοποιίας τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζει ανάκαμψη, μετά τη μεγάλη πτώση της περιόδου 2008-2009. To 2011 ο Κύκλος Εργασιών –σύμφωνα με το Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς- αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2010, καθώς οι εταιρείες επωφελήθηκαν από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από το εξωτερικό (Ρωσία, Κίνα κ.α)

H Ρωσία και η Κίνα στηρίζουν την ελληνική γουνοποιία, και αυτο φαίνεται στα στοιχεία του κλάδου που παράτην κρίση κινείται ανοδικά. Οπως αναφέρει η σχετική έρευνα της Hellastat σημαντική ανάκαμψη παρουσίασε ο κλάδος γουνοποϊας τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη μεγάλη πτώση της περιόδου 2008-2009. To 2011 ο Κύκλος Εργασιών –σύμφωνα με το Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς- αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2010, καθώς οι εταιρείες επωφελήθηκαν από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από το εξωτερικό (Ρωσία, Κίνα κ.α)

Ο εγχώριος κλάδος παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα, εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.com). Η οικονομική ύφεση που επικρατεί από τα τέλη του 2008 είχε αρνητική επίδραση στην παραγωγική δραστηριότητα των εγχώριων μεταποιητικών κλάδων το 2011, μεταξύ των οποίων και ο τομέας επεξεργασίας και παραγωγής ειδών δέρματος.

Βάσει του σχετικού δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ η παραγωγή του κλάδου δεικνύει σημαντικό ρυθμό μείωσης, υποχωρώντας την περίοδο 2005-2011 κατά 13,4% το έτος. Συνολικά, σε σχέση με το 2005 η παραγωγή έχει υποχωρήσει κατά 58%. Το 2011 προέκυψε μείωση κατά 15,6%, ενώ τους πρώτους 9 μήνες του 2012 η πτώση επιταχύνθηκε σε 36,2% σε ετήσια βάση.

Η αρνητική αυτή πορεία συνδέεται με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στους πελάτες παραγωγής ειδών ένδυσης και υπόδησης, όπου σε σχέση με το 2005 η παραγωγή υπολείπεται κατά 64% και 58% αντίστοιχα. Αρκετές επιχειρήσεις βυρσοδεψίας έχουν οδηγηθεί σε διακοπή δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η μείωση της απασχόλησης στον κλάδο.

Ωστόσο, ο κλάδος της γουνοποιίας τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζει ανάκαμψη, μετά τη μεγάλη πτώση της περιόδου 2008-2009. To 2011 ο Κύκλος Εργασιών –σύμφωνα με το Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς- αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2010, καθώς οι εταιρείες επωφελήθηκαν από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από το εξωτερικό (Ρωσία, Κίνα κ.α). Φορείς του ευρύτερου κλάδου της γουνοποιίας κρίνουν απαραίτητο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των υποδομών και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 65 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγματος το 2011 αυξήθηκε σημαντικά κατά 17,6%, ανερχόμενος στα €209 εκ. Το 59% των εταιριών του δείγματος εμφάνισαν άνοδο Πωλήσεων, με τη μέση ανάπτυξη να διαμορφώνεται σε 9,4%.

Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν σε €19,54 εκ. (+48% από το 2010), ενώ τα ΚΠΦ βελτιώθηκαν, ξεπερνώντας τα €3 εκ. (+31%).

Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε οριακά σε 19,1%, ενώ ο δείκτης των λειτουργικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε σε 8,2%. Το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε σε 1,6%.

Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο (1,67 και 1,12 αντίστοιχα)

Ο Εμπορικός Κύκλος του δείγματος διαμορφώθηκε στις 200 περίπου ημέρες, καθώς η είσπραξη των Απαιτήσεων και η διακίνηση των Αποθεμάτων διενεργείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς (188 και 176 ημέρες αντίστοιχα).

Επίσης, η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 1,4 προς 1, έχοντας βελτιωθεί οριακά από το 2010.

Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) αυξήθηκε σε 3,6% (σύνολο οικονομίας: -0,2%).