ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Απριλίου

Δημοσίευση 11 Απριλίου 2013, 22:33 / Ανανεώθηκε 11 Απριλίου 2013, 22:33
Eurobank: Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Απριλίου
Facebook Twitter Whatsapp

Tη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 30 Απριλίου αποφάσισε την Πέμπτη το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.

Tη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 30 Απριλίου αποφάσισε την Πέμπτη το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.

H έκτακτη γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη:

- Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής και μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών με συνένωση τους (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με τροποποίηση του καταστατικού της τράπεζας. 
- Έκδοση μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς τους από την τράπεζα (cocos), συνολικού ποσού έως 1,7 δισ. ευρω, όπως αυτό θα προσδιορισθεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 5, 8 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.