ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Θετικές ενδείξεις από τον προϋπολογισμό

Δημοσίευση 26 Απριλίου 2013, 13:46 / Ανανεώθηκε 26 Απριλίου 2013, 13:16
Alpha Bank: Θετικές ενδείξεις από τον προϋπολογισμό
Facebook Twitter Whatsapp

Με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, τα στοιχεία που ανακοινώνονταιεπιβεβαιώνουν την πορεία σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. 

Με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, τα στοιχεία που ανακοινώνονταιεπιβεβαιώνουν την πορεία σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. 

Τα μεγάλα πρωτογενή δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα του παρελθόντος -που μας οδήγησαν στη μεγαλύτερη ύφεση στην ιστορία μας- μετατρέπονται πλέον σεεξυγιαντικά πλεονάσματα και στηρίγματα για έξοδο από την κρίση και ανάκαμψη της οικονομίας, αναφέρει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Επίσης, τα στοιχεία για τις παραγγελίες και για τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί και από την πορεία της βιομηχανικής παραγωγής και των επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο για σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας (σε χαμηλά βέβαια επίπεδα) στους κύριους κλάδους της βιομηχανίας, με κύριο στήριγμα τις εξαγωγές, αλλά και με τάσεις σταθεροποίησης και της εγχώριας ζήτησης σε πολλούς κλάδους. 

Πιο αναλυτικά: 

Ο προϋπολογισμός του 2013 (Π2013) εκτελείται πολύ καλύτερα του αναμενομένου στο 1ο τρίμηνο του 2013, παρά τη συνεχιζόμενη μη ικανοποιητική πορεία των εσόδων. Ειδικότερα, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης στο 1ο τρίμηνο του 2013 προκύπτουν τα ακόλουθα:α) Το πρωτογενές ισοζύγιο της κεντρικής κυβέρνησης (ΚΚ) ήταν πλεονασματικό κατά 520 εκατ. ευρώ στο 1ο τρίμηνο του 2013, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν για έλλειμμα ύψους 2,34 δισ. ευρώ. 

β) Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τ.Π. ήταν σημαντικά μειωμένες κατά -11,1% σε ετήσια βάση στο 1ο τρίμηνο του 2013 έναντι πτώσης τους κατά -6,6% που προβλέπει το ΜΠΔΣ 2013-2016, με την οποία πτώση επιδιώκεται και η δημιουργία αποθεματικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Έτσι, οι δαπάνες αυτές ήταν χαμηλότερες κατά 1,1 δισ. ευρώ από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο τρίμηνο του 2013. Η μείωση αυτών των δαπανών, που αποτελούν το βασικό κριτήριο του μεγέθους της δημοσιονομικής προσαρμογής που συντελείται στη χώρα, οφείλεται στα δραστικά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που θεσπίστηκαν τον Νοέμβριο του 2012 και εφαρμόζονται από τις αρχές του 2013. Δεν υπάρχει δε η παραμικρή ένδειξη ότι οφείλονται σε καθυστερήσεις πληρωμών, όπως παραπλανητικά αναγράφεται από ορισμένους σχολιαστές. 

Αντίθετα, η Κυβέρνηση πλήρωσε στο 1ο τρίμηνο του 2013 όχι μόνο τις τρέχουσες πρωτογενείς δαπάνες αλλά και σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της που είχαν καταγραφεί και επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των προηγουμένων ετών. Σχετικά σημειώνεται ότι η πτώση των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) στο 1ο τρίμηνο του 2013 σημειώθηκε παρά το ότι οι επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων (ΑΤ) ανέρχονται ήδη στο 29,6% της ετήσιας χρηματοδότησής τους. 

γ) Η προαναφερθείσα επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό της ΚΚ σημειώθηκε παρά την συνεχιζόμενη μη ικανοποιητική πορεία των εσόδων του Τ.Π., όπως προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του Τ.Π. σημείωσαν σημαντική πτώση κατά -6,3% σε ετήσια βάση -αλλά διαμορφώθηκαν σε επίπεδα καλύτερα από τον στόχο κατά 161 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του Τ.Π. χωρίς τις επιστροφές φόρων σημείωσαν πτώση κατά -9,1% σε ετήσια βάση ή κατά 1,09 δισ. ευρώ περίπου- και ήταν κατά 348 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο. 

Στον τομέα αυτό υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια για βελτίωση στο υπόλοιπο του έτους, πράγμα που αν επιτευχθεί θα θέσει στέρεα τις βάσεις για την πολύ καλύτερη από ότι έχει σχεδιαστεί εκτέλεση του Π2013, αλλά και εκείνων των επομένων ετών. 

Προς το παρόν σημειώνεται ως αξιοσημείωτη εξέλιξη η μεγάλη αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), κατά 44,5% και κατά 28,7% αντίστοιχα στο 1ο τρίμηνο του 2013, ενώ για το έτος ως σύνολο προβλέπεται αύξησή τους κατά 82,5% και κατά -8,5% αντίστοιχα. 

Στους άμεσους φόρους ΠΟΕ συμπεριλαμβάνονται και οι εισπράξεις από τον ΦΑΠ του 2010στο 1ο τρίμηνο του 2013, ενώ η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει να εισπράξει και τα έσοδα από τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012 εντός του 2013, πράγμα που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. 

Είναι προς το συμφέρον της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού η Κυβέρνηση να αρχίσει να σκέφτεται εναλλακτικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα έσοδα από τους φόρους αυτούς μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθούν με αυξημένα έσοδα από τη ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων και οφειλών και από την είσπραξη εσόδων από τις πολυάριθμες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Τέλος, η πορεία των εσόδων από τον ΦΠΑ θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά στους επόμενους μήνες με την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά. 

Με βάση τα ανωτέρω, υπάρχουν τώρα οι προϋποθέσεις για πτώση των καθαρών εσόδων του Τ.Π. κατά ποσοστό χαμηλότερο του -3,3% που προβλέπει ο ΠΟ2013. 

Γενικότερα, η εκτέλεση του Π2013 στο 1ο τρίμηνο του 2013, αφήνει ανοιχτές τις προοπτικές για την υλοποίηση του Π2013 στο έτος ως σύνολο με σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση, αντί για 0,0% πλεόνασμα που προβλέπεται στον Π2013, όπως προσαρμόστηκε με τις αποφάσεις του Νοεμβρίου 2012, αναφέρει η Alpha.

Επίσης, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) της χώρας -συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων- εκτιμάται τώρα ότι θα είναι πλεονασματικό περίπου στο 1,0% του ΑΕΠ το 2013, από έλλειμμα -2,2% του ΑΕΠ το 2012 και -10,3% του ΑΕΠ το 2009. 


Tα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών

Aπό τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών στο 1ο δίμηνο του 2013 προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α) Σημαντική μείωση κατά -72,3% του ελλείμματος του ΙΤΣ στο -0,23% του ΑΕΠ στο 1ο δίμηνο του 2013, από -0,80% στο 1ο δίμηνο του 2012 και 2,03% του ΑΕΠ στο 1ο δίμηνο του 2011. 

β) Συνέχιση της αυξητικής πορείας των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κατά 10% στο 1ο δίμηνο του 2013, μετά την αύξησή της κατά 12,3% στο 1ο δίμηνο του 2012. 

γ) Μάλιστα, η αυξητική πορεία των εξαγωγών αγαθών συνεχίζεται παρά την πτωτική πορεία των εισαγωγών αγαθών (-6,1% στο 1ο δίμηνο του 2013) και ιδιαίτερα των εισαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία (-5,8% στο 1ο δίμηνο του 2013). 

δ) Στο ισοζύγιο υπηρεσιών σημειώνεται η αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 11,5% τον Φεβρουάριο του 2013 και κατά 2,9% στο 1ο δίμηνο του 2013, αλλά οι εισπράξεις αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές, στα 256 εκατ. ευρώ, στο 1ο δίμηνο. Μάλιστα, η αύξηση των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε με μειωμένες αφίξεις κατά -6,3% στο 1ο τρίμηνο του 2013.
 
ε) Τέλος, αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί και η θετική καθαρή εισροή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα στο 1ο δίμηνο του 2012, που ανήλθε στο 1,33 δισ. ευρώ στο τρίμηνο αυτό, έναντι εκροής 0,38 δισ. ευρώ στο 1ο δίμηνο του 2012.