ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση 0,7% στη βιομηχανική παραγωγή

Δημοσίευση 10 Μαΐου 2013, 12:24 / Ανανεώθηκε 10 Μαΐου 2013, 12:24
Πτώση 0,7% στη βιομηχανική παραγωγή
Facebook Twitter Whatsapp

Μείωση 0,7% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο του 2013 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
 

Μείωση 0,7% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο του 2013 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικότερα η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με βάση το έτος 2005=100,0, για το μήνα Μάρτιο 2013, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον τυπικό μήνα, στοιχεία, έχει ως εξής: 

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 0,7%, έναντι  μείωσης 8,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,0%, έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,7% το μήνα Μάρτιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: 

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,4%. 

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,1%. 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυλκούμενων. 

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,1%. 

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,3%.