ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Στα 0,429 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή 4,2 ευρώ μετά το r.s

Δημοσίευση 20 Μαΐου 2013, 18:20 / Ανανεώθηκε 21 Μαΐου 2013, 12:53
  Εθνική Τράπεζα: Στα 0,429 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή 4,2 ευρώ μετά το r.s
Facebook Twitter Whatsapp

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για με την υλοποίηση του reverse split

 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αφού έλαβε ήδη υπόψη του την αποφασισθείσα από τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29.4.2013 μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 (reverse split με αναλογία 10:1) και παράλληλη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, προσδιόρισε κατά τους όρους της Π.Υ.Σ. (α) τον αριθμό των νέων μετοχών ΕΤΕ που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 2.274.125.874 και (β) την τιμή διάθεσης σε ευρώ 4,29 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή 0,429 με τα σημερινά δεδομένα πριν την υλοποίηση του reverse split). 

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για με την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.