ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Forthnet: Λήψη μέτρων για την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας

Δημοσίευση 3 Ιουνίου 2013, 13:59 / Ανανεώθηκε 3 Ιουνίου 2013, 13:59
Forthnet: Λήψη μέτρων για την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας
Facebook Twitter Whatsapp

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το κατατεθειμένο Ενημερωτικό Δελτίο ευρίσκεται υπό διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης η Forthnet προχωρά  στη λήψη μέτρων για την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας  αλλά και για τη μείωση του κόστους. 

Ειδικότερα, η εισηγμένη, έχει δεσμευθεί να λάβει κάθε μέτρο που κατατείνει στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της και την εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα λογιστικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης κόστους.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το κατατεθειμένο Ενημερωτικό Δελτίο ευρίσκεται υπό διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα ενοποιημένα έσοδα της Forthnet για το 1ο τρίμηνο του 2013διαμορφώθηκαν σε € 97,5 εκ., μειωμένα έναντι του 1ου τριμήνου του 2012 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά αλλά και στην αλλαγή των λογιστικών μεθόδων. Η μείωση του τζίρου προσαρμοσμένη είναι στο επίπεδο του 5,5%.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο τα ενοποιημένα έσοδα είναι χαμηλότερα του 1ου τριμήνου του 2012 λόγω της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του έντονου ανταγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι καθαρές νέες συνδέσεις, το 1ο τρίμηνο του 2013 έφτασαν τις 28.036, αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τις 4.275 του αντίστοιχου 1ου τριμήνου του 2012, η επίπτωση των αυξημένων νέων συνδρομητών δεν αποτυπώνεται πλήρως στα έσοδα του 1 ου τριμήνου του 2013.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1ου τριμήνου του 2013 ανήλθε στα 17,9 εκ. ευρώ συγκρινόμενο με 21 εκ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων. Η αυξημένη απόκτηση νέων συνδρομητών, η πτώση του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, καθώς και το κόστος αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενεάς με νέους, οδήγησαν σε πτώση του EBITDA σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το 1ο τρίμηνο του 2013 ήταν χαμηλότερος κατά 10 εκ. ευρώ σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2012, ενώ η εταιρία επηρεάστηκε από έκτακτη ζημία κατά 1 εκ. ευρώ λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η Forthnet ξεπέρασε τις 185 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες, κλείνοντας το τρίμηνο με αύξηση 32,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στις καινοτόμες προσφορές που ενίσχυσαν την παρουσία της στα Ελληνικά νοικοκυριά.

Τα μοναδικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των συνδυαστικών υπηρεσιών είναι ο βασικός λόγος της αύξησης της συνδρομητικής βάσης. Οι συνδυαστικές υπηρεσίες έχουν υγιές περιθώριο κέρδους, ενώ ταυτόχρονα οι συνδρομητές παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013, η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 8,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ξεπερνώντας τους 573 χιλ. συνδρομητές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2013, το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ 85,7% επιβεβαιώνοντας την απήχηση των εμπορικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο συνδυαστικών υπηρεσιών.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με αυτή του 1ου τριμήνου του 2012, ξεπερνώντας τις 374 χιλ. νοικοκυριά, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet, παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα. Το λανσάρισμα των συνδυαστικών υπηρεσιών Nova 3Play προβλέπεται να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.