ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο

Δημοσίευση 1 Ιουλίου 2013, 14:19 / Ανανεώθηκε 1 Ιουλίου 2013, 15:02
ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο
Facebook Twitter Whatsapp

Ωστόσο µεγάλη βελτίωση των προσδοκιών καταγράφεται στον κλάδο των Ξενοδοχείων, όπου η σαφώς αυξηµένη κίνηση σε σχέση µε πέρυσι κατά την τουριστική περίοδο έχει επιτρέψει τη διατύπωση αρκετά αισιόδοξων εκτιµήσεων, µε αποτέλεσµα τη ισχυρή βελτίωση του συνολικού δείκτη των Υπηρεσιών.

Στις 93,5 µονάδες διαμορφώθηκε ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον Ιούνιο, οριακά χαµηλότερα από τις 93,8 µονάδες τον προηγούµενο µήνα, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Αν και τα επίπεδα αυτά παραµένουν τα υψηλότερα της τελευταίας πενταετίας, οι τάσεις που καταγράφονται στους επιµέρους δείκτες είναι µικτές. Έτσι, µεγάλη βελτίωση των προσδοκιών καταγράφεται στον κλάδο των Ξενοδοχείων, όπου η σαφώς αυξηµένη κίνηση σε σχέση µε πέρυσι κατά την τουριστική περίοδο έχει επιτρέψει τη διατύπωση αρκετά αισιόδοξων εκτιµήσεων, µε αποτέλεσµα τη ισχυρή βελτίωση του συνολικού δείκτη των Υπηρεσιών. Θετικές αλλά σε µικρότερο βαθµό, εµφανίζονται οι προοπτικές και στον κλάδο των Κατασκευών. Αντίθετα, υποχώρηση σηµειώνει η Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, µε άµεση επίδραση και στο Λιανικό Εµπόριο, δύο τοµείς που εµφανίζουν µεγάλη µεταβλητότητα και ευαισθησία στις πολιτικές διακυµάνσεις.

Υποχώρηση επίσης καταγράφεται και στον τοµέα της Βιοµηχανίας. Είναι φανερό ότι η πολιτική αβεβαιότητα που η χώρα βίωσε στα µέσα του περασµένου µήνα, ανέκοψε µεν τη σταδιακή άµβλυνση της παλαιότερης µεγάλης απαισιοδοξίας, αλλά τα θετικά µηνύµατα, όπως η αυξηµένη τουριστική κίνηση, η ενεργοποίηση προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η αλλαγή της ρητορικής στο διεθνές περιβάλλον (που από κάποιους ερµηνεύεται ως ενδεχόµενο ηπιότερης δηµοσιονοµικής προσαρµογής), συνεχίζουν να συντηρούν ένα περιβάλλον ηπιότερης απαισιοδοξίας στις προσδοκίες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα:

-στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής εξασθενούν ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνουν µικρή διόγκωσή τους, µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να ενισχύονται.

-στις Υπηρεσίες, τόσο οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη των πωλήσεων ανακάµπτουν σηµαντικά, µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να αµβλύνονται επίσης.

-στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων µεταβάλλονται αρνητικά, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τα αποθέµατα εξοµαλύνονται.

-στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται, αλλά αντισταθµίζονται από την άνοδο του δείκτη της προβλεπόµενης απασχόλησης.

-στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, όλες οι µεταβλητές του δείκτη επιδεινώνονται: οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και οι αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας διευρύνονται, ενώ και οι ήδη υποτονικές προθέσεις για αποταµίευση το επόµενο 12µηνο υποχωρούν περαιτέρω.

Τέλος, οι πολύ δυσµενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας, εντείνονται περεταίρω.