ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένα έσοδα και ζημιές για την «Ελαΐς Unilever» το 2012

Δημοσίευση 24 Ιουλίου 2013, 16:04 / Ανανεώθηκε 24 Ιουλίου 2013, 16:04
Μειωμένα έσοδα και ζημιές για την «Ελαΐς Unilever» το 2012
Facebook Twitter Whatsapp

Κάμψη των εσόδων της και ζημιές, μολονότι βελτίωσε τη λειτουργική της αποδοτικότητα, κατέγραψε το 2012 η μεγάλη ελληνική εμποροβιομηχανική εταιρεία ειδών διατροφής και άλλων καταναλωτικών προϊόντων Ελαΐς Unilever, θυγατρική του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου Unilever.

Κάμψη των εσόδων της και ζημιές, μολονότι βελτίωσε τη λειτουργική της αποδοτικότητα, κατέγραψε το 2012 η μεγάλη ελληνική εμποροβιομηχανική εταιρεία ειδών διατροφής και άλλων καταναλωτικών προϊόντων Ελαΐς Unilever, θυγατρική του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου Unilever.

Ο διεθνής όμιλος αναπτύσσει στην Ελλάδα όχι μόνο εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα, αλλά και βιομηχανική, ελέγχοντας τις εταιρείες Ελάνθη και Knorr - Unilever.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Ελαΐς Unilever τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν στα 475,38 εκατ. ευρώ από 512,20 εκατ. ευρώ το 2011. Παρουσίασαν, έτσι, μείωση κατά 7,2% σε ποσοστό και κατά 36,82 εκατ. ευρώ σε αξία, σε αντιστοιχία με τη μείωση της εγχώριας αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται.

Η επιχείρηση (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Σπύρος Ν. Δεσύλλας και αντιπρόεδρος Γρηγόρης Θ. Αντωνιάδης) δεν απέφυγε μία μικρή συμπίεση του μεικτού περιθωρίου της, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 214,51 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 232,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (-7,6%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε στο 45,1% το 2012, από 45,3% το 2011.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 17,90 εκατ. ευρώ, από 8,26 εκατ. ευρώ το 2011 (+116,7,%), λόγω συρρίκνωσης των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας. Ο συντελεστής EBITDA ανήλθε σε σχεδόν 3,8%, από 1,6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 9,56 εκατ. ευρώ, χρηματοοικονομικές δαπάνες 13,58 εκατ. ευρώ (+68% σε σχέση με το 2011) και υψηλές ανόργανες δαπάνες, με συνέπεια να καταγραφούν για το 2012 ζημιές προ φόρων 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 7,88 εκατ. ευρώ (σημαντικό μέρος των οποίων είχε προέλθει από έκτακτα έσοδα) το 2011. Μετά την πρόβλεψη για φόρους, οι καθαρές ζημιές της χρήσης 2012 ήταν 2,01 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 1,31 εκατ. ευρώ το 2011, οπότε τα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της Ελαΐς Unilever, στις 31.12.2012, ανερχόταν στα 477,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 159,99 εκατ. ευρώ ήταν ίδια κεφάλαια.