ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 30,23 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος μετά την ΑΜΚ

Δημοσίευση 14 Οκτωβρίου 2013, 13:23 / Ανανεώθηκε 14 Οκτωβρίου 2013, 13:23
Στα 30,23 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος μετά την ΑΜΚ
Facebook Twitter Whatsapp

Στο ποσό των σε 30.237.900 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Τηλέτυπος ΑΕ Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο ποσό των σε 30.237.900 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Τηλέτυπος ΑΕ Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την από 14.10.2013 έναρξη διαπραγμάτευσης των 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.237.900 ευρώ, και διαιρείται σε 100.793.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 100.793.000.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται σε 15,1 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 366 χιλ. ευρώ.