ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλγαρία: Στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2014

Δημοσίευση 31 Οκτωβρίου 2013, 12:01 / Ανανεώθηκε 31 Οκτωβρίου 2013, 12:10
Βουλγαρία: Στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2014
Facebook Twitter Whatsapp

Τον κρατικό προϋπολογισμό της Βουλγαρίας για το 2014 παρέδωσε χθες το απόγευμα- αμέσως μετά την έγκρισή του από το υπουργικό συμβούλιο- στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της χώρας, ο υπουργός Οικονομικών Πέταρ Τσομπάνοφ.

Τον κρατικό προϋπολογισμό της Βουλγαρίας για το 2014 παρέδωσε χθες το απόγευμα- αμέσως μετά την έγκρισή του από το υπουργικό συμβούλιο- στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της χώρας, ο υπουργός Οικονομικών Πέταρ Τσομπάνοφ.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Τσομπάνοφ χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό βιώσιμο και στοχευμένο στο "ξεπάγωμα" της οικονομικής ανάπτυξης και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, ενώ ξεχώρισε ως βασικές προτεραιότητές του την εκπαίδευση, τις δημόσιες επενδύσεις και την κοινωνική ευθύνη.

Ο πρόεδρος του βουλγαρικού Κοινοβουλίου Μιχαήλ Μίκοφ προώθησε τον προϋπολογισμό προς συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρώτη ανάγνωσή του στην Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Πρόσθεσε δε, ότι το Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό, εξοικονομώντας δαπάνες ύψους 12 εκατ. λέβα.

Μαζί με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε και το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικών προβλέψεων για την περίοδο 2014-2016, το οποίο συνιστά άλλωστε και τον κορμό του βασικού εργαλείου οικονομικής πολιτικής για το 2014.

Το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 1,8% για το 2014 και αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στα 81,582 δισ. λέβα. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1,8%. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 30,886 δισ. λέβα (37,9% του ΑΕΠ, αυξημένα κατά 501,2 εκατ. λέβα σε σχέση με το 2013) και οι δαπάνες σε 32,358 δισ. λέβα (39,7% του ΑΕΠ, με ανώτατο όριο το 40%, αυξημένα κατά 380,1 εκατ. λέβα από το 2013), με το δημοσιονομικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στο 1,8% του ΑΕΠ (1,472 δισ. λέβα).

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος προβλέπεται στο τέλος του 2014 να ανέλθει σε 18 δισ. λέβα, σημειώνοντας αύξηση 3,4 δισ. λέβα σε σχέση με το τέλος του 2013. Ουσιαστική μείωση του χρέους αναμένεται από τις αρχές του 2015 με την αποπληρωμή περίπου 1,7 δισ. λέβα διεθνών ομολόγων σε δολάρια, που εκδόθηκαν το 2002 και λήγουν τον Ιανουάριο του 2015.

Οι συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 3% από την 1η Ιουλίου 2014, ενώ ο ελάχιστος μισθός στη χώρα θα αυξηθεί στα 340 λέβα την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η φορολογική πολιτική και η πολιτική κοινωνικής ασφάλισης θα στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα σε μακροπρόθεσμη βάση. Ως βασική προτεραιότητα της φορολογικής πολιτικής περιγράφεται η διατήρηση σε χαμηλά ποσοστά των εταιρικών φόρων και του φόρου εισοδήματος, λειτουργώντας ως κίνητρο για επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Η μείωση του διοικητικού φόρτου και των επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες εκτιμάται ότι θα επιφέρει σειρά θετικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, όπως την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση του ανταγωνισμού, και την απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη επιχείρησης.

Εξάλλου, στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σχεδιάζεται η αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής προβλέπονται πολιτικές για την πρόληψη της εξαθλίωσης και τον περιορισμό της φτώχειας. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μία δέσμη μέτρων για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, όπως τα παιδιά και η οικογένεια, άτομα σε μειονεκτική θέση, ηλικιωμένοι, νοικοκυριά, επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μηνιαίο όφελος 240 λέβα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και 340 λέβα για την ανατροφή παιδιού μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Παράλληλα, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης.

Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο φέρει τον τίτλο "Ανάπτυξη και βιώσιμη εξέλιξη των Περιφερειών", θα κατευθυνθούν 500 εκατ. λέβα, για το εκσυγχρονισμό οδικών αξόνων, λιμανιών, συστημάτων ύδρευσης και άλλων κατασκευαστικών έργων, ενώ θα εφαρμοσθεί ένας νέος μηχανισμός χρηματοδότησης των δημοσίων έργων και προγραμμάτων, ο οποίος θα λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού.

"Βασικές αρχές αποτελούν η δημοσιονομική πειθαρχία, η σύνδεση των πολιτικών και του κόστους με τα αποτελέσματα και τα οφέλη, η παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών σε χαμηλότερο κόστος, καθώς και η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών", αναφέρεται στο κείμενο του προϋπολογισμού. Ως κρίσιμος παράγοντας για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών αναφέρεται η βέλτιστη απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης σε προγράμματα τομέων με άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη, την απασχόληση, τα έσοδα, την ανταγωνιστικότητα και τις δημόσιες υποδομές.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα δημοσιονομικών προβλέψεων 2014-2016 προβλέπει έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ για το 2015 και 1,1% για το 2016. Αντίστοιχα, προβλέπεται ανάπτυξη 2,9% του ΑΕΠ για το 2015 και 3,4% για το 2016.