ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ε.Ε. καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς

Δημοσίευση 20 Νοεμβρίου 2013, 15:58 / Ανανεώθηκε 20 Νοεμβρίου 2013, 15:58
Η Ε.Ε. καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς
Facebook Twitter Whatsapp

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να τροποποιήσει δύο φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς, κρίνοντας ότι εισάγουν διακρίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να τροποποιήσει δύο φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς, κρίνοντας ότι εισάγουν διακρίσεις.

Η πρώτη διάταξη, για την οποία η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα την τροποποίησή της, αφορά τη φοροαπαλλαγή που χορηγεί η ελληνική νομοθεσία στην κληρονομιά ακινήτου. Η απαλλαγή χορηγείται μόνο σε υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν έχουν πρώτη κατοικία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διάταξη εισάγει διακρίσεις σε βάρος υπηκόων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίοι διαμένουν εκτός Ελλάδας και ότι συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, που θεσπίζεται στις Συνθήκες.

Η δεύτερη διάταξη αφορά τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή στα κληροδοτήματα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και μόνο με τον όρο της διασφάλισης αμοιβαιότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή του όρου διασφάλισης αμοιβαιότητας συνιστά άνιση μεταχείριση, η οποία εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.
Τα αιτήματα της Επιτροπής λαμβάνουν τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.