ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Novartis: Απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάτπυξης

Δημοσίευση 20 Μαρτίου 2014, 21:01 / Ανανεώθηκε 20 Μαρτίου 2014, 16:01
Novartis: Απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάτπυξης
Facebook Twitter Whatsapp

Απολογισμό υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης για το 2013, εξέδωσε η Novartis Hellas, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), που στοχεύει στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Απολογισμό υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης για το 2013, εξέδωσε η Novartis Hellas, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), που στοχεύει στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Στη σχετική ανακοίνωση της Novartis Hellas επισημαίνεται ότι «η συμβολή των φαρμακευτικών εταιρειών διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, είναι καίρια και αδιαμφισβήτητη, τόσο για την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, όσο και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής προόδου». 

Η έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία SΤRΕΑΜ Management, αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαφάνειας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα με στόχο και όραμα την υπεύθυνη λειτουργία και συμβολή της, στη δημιουργία και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, στην υποστήριξη των ασθενών και της κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, και φυσικά στη δημιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της, τονίζει η Novartis.

Ο απολογισμός εστιάζεται: 

• Στην εφαρμογή διεθνών οδηγιών Εταιρικής Υπευθυνότητας (όπως το GRI-G3.1, τους Οικουμενικούς Στόχους Χιλιετίας και το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών) και στην αξιοποίηση των Αρχών της Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας και Ανταπόκρισης του AA1000.

• Στον καθορισμό ουσιωδών θεμάτων μέσα από την ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος και του κλάδου της υγείας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών.

«Με όραμα τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας του Έλληνα ασθενή, η Novartis Hellas προσφέρει για περισσότερα από 20 χρόνια ένα πλούσιο κοινωνικό έργο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που τοποθετούν στο επίκεντρο τον άνθρωπο» αναφέρει η επιχείρηση και παραθέτει ορισμένες από τις δράσεις της:

-Προσφορά δωρεάν φαρμάκων σε ανασφάλιστους ασθενείς μέσω δημόσιων νοσοκομείων και κοινωνικών ιατρείων

-Εκπόνηση προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

-Παροχή δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με φαρμακευτικούς οργανισμούς και συλλόγους ασθενών

-Δωρεές προς δημόσια νοσοκομεία και Πανεπιστημιακές κλινικές για τη στήριξη ερευνητικών έργων που συμβάλουν στη βελτίωση ζωής και υγείας των Ελλήνων.

Σημαντικά επιτεύγματα για τη εταιρεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι:

• Η ανάδειξη ως 1η φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 9,97%.

• Η διάθεση πάνω από 130,2 εκατ. ευρώ στην ελληνική κοινωνία, μέσω επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης, πληρωμών φόρων, μισθοδοσίας, προμηθευτών, δωρεών και χορηγιών.

• Η διεξαγωγή 82 κλινικών μελετών στην Ελλάδα, με επένδυση πάνω από 9,3 εκατ. Ευρώ.

• Η συνεργασία με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες για την παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, μέσα από την επένδυση 52 εκατ. ευρώ.

• Η υποστήριξη της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για περισσότερους από 18 φορείς ασθενών.

• Η διατήρηση του ποσοστού των αγορών της Novartis Hellas από εγχώριους προμηθευτές στο 88%.

• Η μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης νερού κατά 3,7%.

• Η παρακολούθηση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από το 28,9% των εργαζομένων.