ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Attica Bank θα καλύψει τις απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες

Δημοσίευση 28 Μαρτίου 2014, 21:29 / Ανανεώθηκε 28 Μαρτίου 2014, 21:29
Η Attica Bank θα καλύψει τις απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες
Facebook Twitter Whatsapp

«Η Attica Bank στο πλαίσιο σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας το 2014, και μετά την ανακοίνωση των κεφαλαιακών αναγκών, καταρτίζει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών της αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η τράπεζα θα καλύψει τις απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες που προσδιόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά, την εξωστρέφεια και την αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου» επισημαίνει σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Γκίκας Μάναλης, με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του ομίλου.

«Η Attica Bank στο πλαίσιο σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας το 2014, και μετά την ανακοίνωση των κεφαλαιακών αναγκών, καταρτίζει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών της αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Η τράπεζα θα καλύψει τις απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες που προσδιόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά, την εξωστρέφεια και την αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου» επισημαίνει σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Γκίκας Μάναλης, με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του ομίλου.

«Το νέο επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας θα οδηγήσει το 2014 σε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, κυρίως μέσω της μείωσης του κόστους καταθέσεων και του περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, καθώς και σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Σημαντικό μέρος του νέου επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί η διαχείριση των κινδύνων.

Έτσι, με την εισαγωγή διεθνών πρακτικών διαχείρισης δανείων και την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγικών κλάδων, θα επιτευχθεί μείωση των επισφαλειών. Με την επίτευξη του στόχου της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, προχωρούμε ισχυροποιημένοι στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και στην επαύξηση της κερδοφορίας της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Attica Bank θα προχωρήσει μπροστά αυτόνομα και θα είναι ακόμα πιο δυνατή στη νέα εποχή» αναφέρει ο κ. Μάναλης.