ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο ΕΣΠΑ ύψους 26,07 δισ. ευρώ– Σήμερα οι ανακοινώσεις

Δημοσίευση 16 Οκτωβρίου 2014, 07:26 / Ανανεώθηκε 16 Οκτωβρίου 2014, 07:26
Αυτό είναι το νέο ΕΣΠΑ ύψους 26,07 δισ. ευρώ– Σήμερα οι ανακοινώσεις
Facebook Twitter Whatsapp

Άμεσα θα τεθεί σε διαβούλευση το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 που συνολικό προϋπολογισμό έχει τα 26,07 δισ. Ευρώ. 

Άμεσα θα τεθεί σε διαβούλευση το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 που συνολικό προϋπολογισμό έχει τα 26,07 δισ. Ευρώ. 

Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ανάπτυξης και στο σχέδιο θα προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, ενώ προτείνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων, δίδεται έμφαση στο χρονικό προγραμματισμό και την τήρησή τους. 

Αυτό που υπογραμμίζεται ιδιαίτερα είναι ότι θα επετεύχθει εμπροσθοβαρής έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 700 έργα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 4 δισ. ευρώ, μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει εμπροσθοβαρείς δράσεις για την απασχόληση, ύψους 700 εκατ. ευρώ. 

Συνολικά, η συμβολή στην ελληνική οικονομία από τα ΕΣΠΑ είναι: 4,2 δισ. ευρώ από ΕΣΠΑ 2007-2013, 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις νέου ΕΣΠΑ, 2,9 δισ. ευρώ από έργα phasing στο νέο ΕΣΠΑ. 

Τελικά, δηλαδή, θα είναι 12 δισ. ευρώ διαθέσιμα στην ελληνική οικονομία έως το τέλος του 2015. 

Τι περιλαμβάνουν τα «εμπροσθοβαρή» έργα 

1.Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. 

2.Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. 

3.Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020. 

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων 

Οι κατηγορίες εμπροσθοβαρών δράσεων είναι οι εξής: 

- 21 δράσεις για την ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προϋπολογισμού 127,5 εκατ. ευρώ. 

- 49 δράσεις στον τομέα τεχνολογίας και επικοινωνίας, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ. 

- 18 δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, προϋπολογισμού 283 εκατ. ευρώ. 

- 127 δράσεις για την υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προϋπολογισμού 594 εκατ. Ευρώ 

- 23 δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προϋπολογισμού 51,5 εκατ. ευρώ. 

- 33 δράσεις στον τομέα των μεταφορών, προϋπολογισμού 996 εκατ. ευρώ. 

- 4 δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας, προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ). 

- 42 δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, προϋπολογισμού 68,6 εκατ. ευρώ. 

- 43 δράσεις για την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, προϋπολογισμού 112,1 εκατ. Ευρώ 

- 85 δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, προϋπολογισμού 192,6 εκατ. ευρώ. 

- 10 δράσεις τεχνικής βοήθειας, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.