ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Δημοσίευση 10 Δεκεμβρίου 2014, 22:50 / Ανανεώθηκε 10 Δεκεμβρίου 2014, 22:19
Πώς υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Facebook Twitter Whatsapp

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίες στις μεταβιβάσεις ακινήτων δίνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με απόφαση που εξέδωσε.

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίες στις μεταβιβάσεις ακινήτων δίνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με απόφαση που εξέδωσε.

Ειδικότερα, προκύπτει ότι δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις και άρα ο φόρος υπεραξίας είναι μηδενικός: η πράξη διόρθωσης ή τροποποίησης συμβολαίου, εφόσον δεν συνεπάγεται τη μεταβολή οποιουδήποτε προσδιοριστικού της υπεραξίας στοιχείου, καθώς και η αυτούσια διανομή, η συνένωση ακινήτων και η πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός υπάρχει αναφορά στις περιπτώσεις που οι πωλητές θα αντιμετωπίζονται ως «επαγγελματίες».

Ειδικότερα, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ θα θεωρείται για την εφορία το κέρδος που προκύπτει από τρεις πωλήσεις ακινήτων εφόσον αυτές γίνουν σε διάστημα δύο ετών. 

Αυτό σημαίνει ότι όποιος φορολογούμενος πωλήσει τρία ακίνητα μέσα σε διάστημα 2 ετών θεωρείται από την εφορία ως επιχειρηματίας και η υπεραξία από την πώληση των ακινήτων του, λαμβάνεται υπόψη ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογείται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και όχι με φόρο υπεραξίας 15% και με αφορολόγητο 25.000 ευρώ. 

Η πολυσέλιδη εγκύκλιος παρέχει οδηγίες για κάθε κατηγορία μεταβίβασης και συντάχθηκε ύστερα από τη συλλογή σειράς ερωτημάτων προς το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για να υπολογισθεί ο φόρος υπεραξίας, καθορίζεται με την εγκύκλιο λεπτομερώς ο χρόνος και η τιμή κτήσης του ακινήτου ενδεικτικά για τις εξής περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση νομικών και πραγματικών μεταβολών επί ακινήτου μεταξύ του χρόνου κτήσης και του χρόνου πώλησης (π.χ. αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, ένταξη αγροτεμαχίου εντός οικισμού κ.λ.π.)
  • Σε περίπτωση διάσπασης πλήρους κυριότητας ή συνένωσης ψιλής κυριότητας-επικαρπίας
  • Σε περίπτωση μεταβίβασης κληρονομιαίου ακινήτου ή δικαιώματος για το οποίο έχει συσταθεί καταπίστευμα.
  • Σε περίπτωση ενιαίου δηλωθέντος τιμήματος αγοράς για περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες.
  • Σε περίπτωση διαδοχικού χρόνου κτήσης του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος.
  • Στην περίπτωση διακράτησης του ακινήτου και εφαρμογής της έκπτωσης των 25.000 ευρώ ανά ακίνητο.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ανέγερση με αυτεπιστασία, αντιπαροχή, πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτου, χρησικτησία κλπ.).

Διαβάστε την απόφαση