ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BofA: Τι θα γίνει αν η Ελλάδα δεν πληρώσει τον Απρίλιο το ΔΝΤ

Δημοσίευση 2 Απριλίου 2015, 12:21 / Ανανεώθηκε 2 Απριλίου 2015, 14:43
BofA: Τι θα γίνει αν η Ελλάδα δεν πληρώσει τον Απρίλιο το ΔΝΤ
Facebook Twitter Whatsapp

Αν η Ελλάδα δεν μπορέσει να αποπληρώσει τη δόση των περίπου 450 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου, η BofA Merrill Lynch εκτιμά ότι η χώρα μπορεί να χρεοκοπήσει επισήμως τον Μάιο.

Αν η Ελλάδα δεν μπορέσει να αποπληρώσει τη δόση των περίπου 450 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου, η BofA Merrill Lynch εκτιμά ότι η χώρα μπορεί να χρεοκοπήσει επισήμως τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον οίκο, αν η Ελλάδα δεν πληρώσει μια δόση, αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει αρνητικά σενάρια πριν τον Μάιο, και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκροή καταθέσεων.

Ωστόσο, η BofA Merrill Lynch σημειώνει πως η ελληνική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει πως διαθέτει χρήματα για να πληρώσει το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου, χρησιμοποιώντας όπως εκτιμάται ρευστό από τους ΟΤΑ και άλλες κρατικές οντότητες.

Τι θα γίνει αν χαθεί η δόση του Απριλίου

Όπως αναφέρει η BofA Merrill Lynch, αν η Ελλάδα χάσει την πληρωμή προς το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει αυτόματα χρεοκοπία. 

Η Ελλάδα μπορεί να έχει μια περίοδο χάρητος ενός μήνα. 

Η αλληλουχία των γεγονότων θα ήταν η εξής:

1. Τα κλιμάκια του ΔΝΤ στέλνουν μήνυμα καλώντας το κράτος-μέλος να καταβάλει γρήγορα τη δόση. Το μήνυμα αυτό έρχεται από το γραφείο του αρμόδιου εκτελεστικού διευθυντή. Το κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου, ούτε τίθεται ενώπιον του Εκτελεστικου Συμβουλίου αίτημα για την χρήση πόρων του Ταμείου μέχρις ότου αποπληρωθεί η δόση.

2. Μετά από δυο εβδομάδες, η διοίκηση του Ταμείου στέλνει μήνυμα στον διοικητή του κράτους-μέλους, τονίζοντας την σοβαρότητα της αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και πιέζοντας για άμεσο διακανονισμό και

3. μετά από έναν μήνα, η διευθύντρια του ΔΝΤ ειδοποιεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο ότι είναι ληξιπρόθεσμη η υποχρέωση.

Όταν το Εκτελεστικό Συμβούλιο ειδοποιηθεί για την ληξιπρόθεσμη οφειλή, τότε είναι που θα μπορούσε να εκτυλιχθεί η κρίσιμη αλληλουχία γεγονότων. Σύμφωνα με τη συμφωνία Master Financial Assistance Facility μεταξύ του EFSF και της Ελλάδας, η ειδοποίηση για μια ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το ΔΝΤ θα μπορούσε να συνιστά πιστωτικό γεγονός για τα δάνεια του EFSF.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει τον EFSF να ακυρώσει μέρος ή ολόκληρη τη συμφωνία του, ή ακόμα και να κηρύξει άμεσα απαιτητό το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Με τη σειρά της, η επιτάχυνση των δανείων του EFSF που συνδέονται με το PSI θα πυροδοτούσαν πιστωτικό γεγονός για τα κρατικά ομόλογα του PSI. Ακόμα και αν η Ελλάδα αποπληρώσει την δόση των 458 εκατ. ευρώ στις 9 Απριλίου, υπάρχουν δυο ακόμα πληρωμές που πρέπει να γίνουν την 1η Μαΐου (200 εκατ.) και στις 12 Μαΐου (763 εκατ.).

Η BofA Merrill Lynch σημειώνει πως η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει τόκους ομολόγων ύψους 274 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Υποθέτοντας ότι θα καταβάλει τόκους 194 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες ομολογιούχους στις 17 Απριλίου, θα μείνουν ακόμα 80 εκατ. ευρώ σε τόκους που πρέπει να πληρωθούν στην ΕΚΤ στις 20 Απριλίου. Το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ αναφέρει πως υπάρχει μια περίοδος χάρητος 30 ημερών για την καταβολή των τόκων, προτού κηρυχθεί χρεοστάσιο.