ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαφάρι για να εισπράξει πάνω από 1 δισ. ευρώ από το ΚΕΑΟ

Δημοσίευση 28 Μαρτίου 2017, 18:24 / Ανανεώθηκε 28 Μαρτίου 2017, 18:59
Σαφάρι για να εισπράξει πάνω από 1 δισ. ευρώ από το ΚΕΑΟ
Facebook Twitter Whatsapp

Τεράστια χρέη άνω του 1 δισ ευρώ καλείται να «εισπράξει» το ΚΕΑΟ

Τεράστια είναι τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί στο ασφαλιστικό σύστημα όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία οι οφειλέτες που είναι προς ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο είναι:

310.000 οφειλέτες από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. στο τέλος Ιανουαρίου 2017 με οφειλές ύψους περίπου 4,5 δισ. ευρώ)

420.000 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ

380.000 οφειλέτες από τον τ.ΟΓΑ

80.000 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ

Οι παραπάνω οφειλές θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, οι οποίες στο τέλος του 2016 ήταν στο ύψος των 17,5 δισ. ευρώ για 314.917 οφειλέτες. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο οφειλών η διαχείριση των οποίων απαιτεί εντατικές προσπάθειες για την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, την ενημέρωση των οφειλετών, τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων και την επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο οι στόχοι σε ότι αφορά την ανάλυση του χαρτοφυλακίου χρεών είναι:

* Ολοκλήρωση μαζικών εντάξεων μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο Κ.Ε.Α.Ο. εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017

* Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ποσοστό άνω του 90%

* Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών των λοιπών τ. ΦΚΑ (πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ποσοστό άνω του 60%

* Παραγωγή δοκιμίων λαθών εντός 40 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.

* Χαρακτηρισμός οφειλών ύψους 2 δισ. ευρώ ως ανεπίδεκτων είσπραξης με εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν.4387/2016

* Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis) έως 30/6/2017

Τα αναγκαστικά μέτρα

Όπως αναφέρεται «η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης σχεδιάζει την διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων αναγκαστικής είσπραξης αξιοποιώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η εντατικοποίηση της διαδικασίας εγγραφής υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών και λοιπών συνυπόχρεων προσώπων για οφειλές άνω των 200.000 ευρώ ακόμα και μετά τη συμμόρφωσή τους σε ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4331/2015, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει ευρείας και συστηματικής εφαρμογής. Επίσης, σχεδιάζεται η αξιοποίηση της δυνατότητας κατάσχεσης κινητών στα χέρια οφειλετών σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, των Κυριακών και των αργιών και έχουν βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω του ποσού των 50.000 ευρώ.

Σε ότι αφορα την αύξηση των εσόδων στόχοι είναι;

* Είσπραξη 1 δισ. ευρώ εντός του 2017

* Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες που θα ενταχθούν μαζικά βάσει της υπ. αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργικής Απόφασης εντός 3 μηνών από την ένταξη

* Λήξη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης