ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 1,044 δισ. το 2016

Δημοσίευση 31 Μαρτίου 2017, 19:29 / Ανανεώθηκε 31 Μαρτίου 2017, 19:13
Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 1,044 δισ. το 2016
Facebook Twitter Whatsapp

Καθαρά κέρδη 74 εκατ. ευρώ πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα το 2016 έναντι ζημιών 1,4 δισ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και δευτερευόντως της βελτίωσης των καθαρών εσόδων.

Καθαρά κέρδη 74 εκατ. ευρώ πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα το 2016 έναντι ζημιών 1,4 δισ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και δευτερευόντως της βελτίωσης των καθαρών εσόδων.

Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους κατέγραψαν οριακή ζημία μόλις 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -1,86 δισ. ευρώ ευρώ το 2015.

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας τόνισε πως «το 2016 ήταν ένα κομβικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της Τράπεζας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεψαν. Η ρευστότητα και η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκαν, όπως και η πορεία των καθαρών αποτελεσμάτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε θεσμικό επίπεδο, η χρονιά χαρακτηρίσθηκε από τη δομική αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σε εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και των εποπτικών κανόνων».

Ο κ. Χαντζηνικολάου τονίζει ότι «η ενίσχυση των δομών της Τράπεζας επιτρέπει την περαιτέρω ισχυροποίησή της και την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια προς όφελος μετόχων, πελατών και εργαζομένων. Mε την εκλογή του κ. Χρήστου Μεγάλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας στις αρχές Μαρτίου 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, υλοποιώντας ένα μείζονος σημασίας βήμα για το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, «προϋπόθεση για να εισέλθουμε σε αναπτυξιακή τροχιά, είναι ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θα συμβάλει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πυλώνες της στρατηγικής για τη μελλοντική πορεία της Τράπεζας έχουν τεθεί και είναι οι ακόλουθοι:

α) βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με σημαντική παρουσία εξειδικευμένων μελών με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στο Διοικητικό Συμβούλιο,

β) επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στις βασικές μας δραστηριότητες,

γ) ταχεία εφαρμογή των στόχων αναδιάρθρωσης,

δ) έξοδος από μη στρατηγικές δραστηριότητες που θα απελευθερώσει πόρους για να ενισχύσουμε τη βασική τραπεζική μας δραστηριότητα, και

ε) πρωτοβουλίες τεχνολογίας και καινοτομίας, που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος και θα βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την πελατειακή εμπειρία».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Γεώργιος Πουλόπουλος υπογραμμίζει στη δική του δήλωση ότι «η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, επέδρασαν θετικά το 2016 στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, ρευστότητας και αποτελέσματος: μείωση των δανείων σε καθυστέρηση 2,5 δισ ετησίως και 3,1 δισ από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015».

Συγκεκριμένα, η τράπεζα πέτυχε:

·  μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 0,7 δισ ετησίως και 1,6 δισ από το υψηλό του Σεπ.15,

·  αύξηση των καταθέσεων πελατών 3 δισ ετησίως, με 3,5 δισ αύξηση το 2ο μισό 2016,

·  μείωση χρηματοδότησης από τον ELA 5 δισ ετησίως και 10 δισ από το υψηλό του Ιουν.15,

·  ενισχυμένα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 1.044 εκατ. ευρώ από 920 εκατ. ευρώ το 2015,

·  οριακό αποτέλεσμα 4 εκατ. ευρώ ζημίας σε ενοποιημένο επίπεδο, με 74 εκατ. ευρώ κέρδη στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο 17,0%, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 69,5%, και ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113%.