ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να αλλάξει με τα «κόκκινα» δάνεια

Δημοσίευση 8 Απριλίου 2017, 13:52 / Ανανεώθηκε 8 Απριλίου 2017, 13:06
Τι πρέπει να αλλάξει με τα «κόκκινα» δάνεια
Facebook Twitter Whatsapp

Η λύση για τα κόκκινα δάνεια είναι μεν δύσκολη αλλά τπο κυρίαρχο είναι να υπάρξει πολιτική βούληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

*του Αρη Σκούρτη, πρώην τραπεζικού στελέχους και μέλους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Η λύση για τα κόκκινα δάνεια είναι μεν δύσκολη αλλά το κυρίαρχο είναι να υπάρξει πολιτική βούληση.

 Το ΠΑΣΟΚ, και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ κατέθεσε στους Έλληνες πολίτες μία ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των συγκεκριμένων δανείων, καθώς και των χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

  Η πρόταση αυτή απαντά με αρχή, μέση και τέλος στα προβλήματα διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες παραδοχές. Ήτοι:

  • Λύσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, σε συνεργασία με το Πιστωτικό Σύστημα.
  • Πρόσθετες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, για κίνητρα προς τις Τράπεζες, υιοθέτησης γενναίων πολιτικών αναδιάρθρωσης των χρεών.
  • Την ίδρυση Ταμείου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ως καταλύτη για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών χρεών και την επιτάχυνση της οικονομίας.

Η εκτεταμένη ύφεση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα το σωρευμένο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να εκτιναχθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο 2016 στο επίπεδο του 45,1%. Τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των «κόκκινων» δανείων, τα οποία υπολογίζονται στα 108,4 δις Ευρώ.

Το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων άρχισε να γίνεται αισθητό μετά το 2012 εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία τα έτη 2011 και 2012. Οι πρωτοβουλίες μέχρι και το 2014 για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν πέτυχαν να ανακόψουν την αυξητική πορεία των «κόκκινων» δανείων.

Ωστόσο, το 2015 οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση στο ιδιωτικό χρέος, υπήρξαν εξαιρετικά αρνητικές. Η Κυβέρνηση, λόγω της έλλειψης σοβαρού στρατηγικού σχεδιασμού και των αστοχιών της, προκάλεσε τεράστια οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε το 2015. Βασική συνέπεια, μεταξύ πολλών άλλων, όπως η επιστροφή σε αρνητικού ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ και η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού συστήματος, που προκάλεσε απώλεια αξίας 23 δις Ευρώ στις Τράπεζες, ήταν η σημαντική ποσοστιαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων το 2015, οπότε ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 40% του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων.

 Μέγιστη κυβερνητική αστοχία υπήρξαν και οι επιλογές που έγιναν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

 Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες συμφωνήσανε με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ένα μίγμα πολιτικής αναδιαρθρώσεων-ρυθμίσεων, πωλήσεων, ρευστοποιήσεων και διαγραφών «κόκκινων» δανείων, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να έχουν τακτοποιηθεί από τους ισολογισμούς των Τραπεζών 40,2 δις.Ευρώ συνολικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, με τη συμβολή των «κόκκινων» επιχειρηματικά ανοιγμάτων στο στόχο αυτό να εκτιμάται στο 58%.