ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οφειλή από 30 ευρώ μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα!

Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου 2017, 09:47 / Ανανεώθηκε 22 Σεπτεμβρίου 2017, 19:15
Οφειλή από 30 ευρώ μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα!
Facebook Twitter Whatsapp

Πώς θα πάρετε το δικαιολογητικό που απαιτείται για μεταβιβάσεις ακινήτων, σύναψη δανείων, πληρωμές από το Δημόσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στη σύναψη δανείων, για την είσπραξη χρημάτων ή εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο βάζει χρέος προς το Δημόσιο άνω των 30 ευρώ.

Όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές, ακόμη και αν δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες και υπερβαίνουν τα 30 ευρώ, θα πρέπει να περάσουν από την εφορία τους για να πάρουν τη φορολογική ενημερότητα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτων. Αν δεν υφίστανται χρέη, η έκδοση ενημερότητας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να περάσουν από την εφορία αλλά μπορούν να λάβουν ενημερότητα από το σπίτι ή το γραφείο τους. 

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατία», όταν όμως έχει μεσολαβήσει η βεβαίωση φόρων, όπως φόρος εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ, τότε δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή έκδοση της ενημερότητας

Συγκεκριμένα, το Taxisnet δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα διαδικτυακά, ακόμη και στην περίπτωση όπου υπάρχουν απλώς βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον η ενημερότητα ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου και είσπραξη χρημάτων. 

Αποδεικτικό

Εάν ο φορολογούμενος οφείλει έως 30 ευρώ (βεβαιωμένα χρέη στον ΑΦΜ του ή οφειλές για τις οποίες έχει την ευθύνη καταβολής) και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ακόμα και αν βρίσκονται σε ενήμερη ρύθμιση, από το Taxisnet μπορεί να εκδοθεί ενημερότητα για όλες τος άλλες χρήσεις πλην της είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων. 

Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επίσκεψη στην Εφορία, η οποία θα παρακρατήσει από το τίμημα μεταβίβασης του ακινήτου τη συνολική οφειλή. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: 

α) για είσπραξη χρημάτων ή εξόδληση τίτλων πληρωμής από τον δημόσιο τομέα, τους δημόσιους υπολόγους και όσους ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, το ποσό των οποίων επερβαίνει ανά τίτλο πληρωμής τα 1.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο, 

β) για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, γενικά, με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες, 

γ) για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή διά εκουσίου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων κ.α.