ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι ευθύνες του κληρονόμου

Δημοσίευση 13 Δεκεμβρίου 2018, 18:00 / Ανανεώθηκε 13 Δεκεμβρίου 2018, 18:08
ΑΑΔΕ: Οι ευθύνες του κληρονόμου
Facebook Twitter Whatsapp

Τι αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή

O αποδεχθείς με το ευεργέτημα της απογραφής κληρονόμος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της και διά των δυνάμεων της κληρονομιάς και με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό αυτής, δηλαδή αυτός ευθύνεται με τα στοιχεία της κληρονομιάς όσο αυτά επαρκούν.

Αυτό ουσιαστικά όμως σημαίνει ότι όταν μεταβιβάζεται ακίνητο από την ομάδα της κληρονομιαίας περιουσίας, τότε στην περίπτωση μεν που το ακίνητο πρόκειται να μεταβιβαστεί λόγω χαριστικής αιτίας ή να διανεμηθεί, ανταλλαγεί, καταστεί αντικείμενο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή επιβαρυνθεί εκούσια με εμπράγματο βάρος, η φορολογική αρχή υποχρεούται να αρνηθεί τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, στην περίπτωση δε που η ως άνω μεταβίβαση γίνεται με επαχθή αιτία και καταβολή τιμήματος (π.χ. πώληση) χορηγείται στον κληρονόμο βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό ενημερότητας με την επισημείωση για παρακράτηση, από το συμβολαιογράφο, και απόδοση στη φορολογική αρχή μέρους ή όλου του τιμήματος προς απόσβεση τυχόν αντίστοιχου χρέους.

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ’ αρίθμ ΠΟΛ.1224/5.12.2018 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κοινοποιήθηκε το πρακτικό 2004/ 2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΔ για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής.