ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση αναδιάρθρωσης παρουσίασε το ΔΣ της Folli Follie

Δημοσίευση 18 Δεκεμβρίου 2018, 21:00 / Ανανεώθηκε 18 Δεκεμβρίου 2018, 21:58
Πρόταση αναδιάρθρωσης παρουσίασε το ΔΣ της Folli Follie
Facebook Twitter Whatsapp

Ο Όμιλος έχει οφειλή 41,7 εκ. ευρώ βάσει διαφόρων δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Folli Follie» παρουσίασε απόψε πρόταση για τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωσης του Ομίλου FF Group.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας:

«Η προτεινόμενη Αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποσκοπεί στην παροχή επαρκούς νέας χρηματοδότησης προς τον Όμιλο για την επίτευξη της απαιτούμενης λειτουργικής ανάκαμψης και μιας βιώσιμης κεφαλαιακής δομής, που θα διασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας του.

Ειδικότερα, η Αναδιάρθρωση αφορά τον εξής δανεισμό, για τον οποίο έχει εγγυηθεί η Εταιρεία:

• Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg S.A. (τα «Ομόλογα 2019»)

• Εγγυημένα Ομόλογα ποσού 150.000.000 CHF λήξεως το 2021 εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg II S.A. (τα «Ομόλογα 2021»)

• Δανεισμός Schuldschein ποσού 31.000.000€ λήξεως στις 21 Δεκεμβρίου 2021 συναφθείς από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ S.A.

• Δανεισμός Schuldschein ποσού 20.000.000€ λήξεως στις 21 Δεκεμβρίου 2021 συναφθείς από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ S.A. (από κοινού με το Schuldschein 31.000.000€)

Ο Όμιλος έχει οφειλή 41,7 εκ. € βάσει διαφόρων δανειακών συμβάσεων με τις ελληνικές Τράπεζες. Αυτό το ποσό υπόκειται σε διακυμάνσεις λόγω των δεδουλευμένων τόκων (που αυξάνουν την οφειλή) και λόγω της λήξης εγγυητικών επιστολών (γεγονός που μειώνει την οφειλή).

Τα δάνεια αυτά είναι εξασφαλισμένα με ενέχυρο επί των μετοχών της Εταιρείας και της θυγατρικής της, Folli Follie Συμμετοχών ΑΕ, στα Αττικά Πολυκαταστήματα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις όλων των άλλων ελληνικών Τραπεζών, επέσπευσε πλειστηριασμό αυτών των μετοχών στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και η Εταιρεία αναμένει επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Αναμένεται ότι το πλειστηρίασμα θα είναι επαρκές για την αναλογική αποπληρωμή των τραπεζών. Το υπολειπόμενο πλειστηρίασμα, που θα καταβληθεί στον Όμιλο, αναμένεται να είναι ελάχιστο».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.