ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ: Ωφελούνται νέοι, μακροχρόνια άνεργοι και επιστήμονες

Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου 2019, 10:00 / Ανανεώθηκε 21 Σεπτεμβρίου 2019, 10:44
Αυτά είναι τα τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ: Ωφελούνται νέοι, μακροχρόνια άνεργοι και επιστήμονες
Facebook Twitter Whatsapp

Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα προγράμματα αυτά θα «τρέξουν» το επόμενο δίμηνο.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες του ΟΑΕΔ για ένταξη χιλιάδων ανέργων στην αγορά εργασίας με τρία νέα προγράμματα να έρχονται το επόμενο διάστημα. Τα τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα είναι στοχευμένα στην απασχόληση των νέων ανέργων, των επιστημόνων, αλλά και όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα προγράμματα αυτά θα «τρέξουν» το επόμενο δίμηνο.

 Η επιδότηση, ανάλογα με το πρόγραμμα, κυμαίνεται από 600 ευρώ έως και 1.040 ευρώ τον μήνα. Από τα τρία προγράμματα τα δύο θα αφορούν συγκεκριμένα την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική» σκοπός προγραμμάτων: α) η προετοιμασία των νέων ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και β) η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού προσωπικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Α) Πρόγραμμα προεργασίας 300 ανέργων ηλικίας 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΛΑΚΟ) και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια: 7 μήνες. 

Αμοιβή: Καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22 έως 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος: Απασχόληση άνεργων πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορείς δημόσιου τομέα.

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ορίζονται έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έως τα 990 ευρώ.

Επιχορήγηση φορέων Δημοσίου και Τ.Α.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού

Ωφελούμενοι: 2.000 άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών.

 

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα: α) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και β) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και Περιφερειών).

 

Ποσό επιχορήγησης: Το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.

 

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 12 μήνες, επιπλέον, μετά από αίτηση του δικαιούχου.