ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σεμινάριο Δικαίου Διεθνούς Τραπεζικής και Επιχειρήσεων

Δημοσίευση 16 Φεβρουαρίου 2020, 22:00 / Ανανεώθηκε 16 Φεβρουαρίου 2020, 22:05
Σεμινάριο Δικαίου Διεθνούς Τραπεζικής και Επιχειρήσεων
Facebook Twitter Whatsapp

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης  - Αθήνα, 17-20 Φεβρουαρίου 2020

 

Βασική αποστολή του ICC είναι η προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης. Το ICC έχει την πεποίθηση ότι το εμπόριο είναι μια ισχυρή δύναμη για την επίτευξη της ειρήνης και της ευημερίας, από την ίδρυσή του, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μικρή ομάδα των εμπνευσμένων επιχειρηματιών που ίδρυσαν το ICC αποκαλέστηκαν «oι έμποροι της ειρήνης". Προτεραιότητες της Στρατηγικής του ICC αποτελούν η ανάδειξη τρόπων συμβολής του διεθνούς εμπορίου, των επενδύσεων και της παγκοσμιοποίησης στην ολοκληρωμένη (χωρίς αποκλεισμούς) ανάπτυξη, η ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, η υποστήριξη των ανοικτών οικονομιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων, η προώθηση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ψηφιακής οικονομίας για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σκοπός

Στα πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής του, το ICC Ελλάς σε συνεργασία με την ΕΕΤ διοργανώνει σεμινάρια επίκαιρων ζητημάτων δικαίου διεθνούς τραπεζικής και επιχειρήσεων τα οποία απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών, ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγορικές εταιρείες, νομικούς και δικηγόρους. Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια τον τομέα των τραπεζών και των επιχειρήσεων όπως η εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική συμμόρφωση, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ανταγωνισμός και προσωπικά δεδομένα, διαιτησία κλπ. Μαθησιακά αποτελέσματα Στο τέλος του προγράμματος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει αναγκαίες γνώσεις σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ως απαραίτητα εφόδια για να μπορέσει κάθε στέλεχος να συντελέσει στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται καθώς και της θέσης του μέσα σε αυτή.

Εισηγητές

· Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αεροπαγίτης, «ε.τ.», ICC Hellas-member

· Παναγιώτα Σίδερη, Ανακρίτρια Διαφθοράς

· Έλλη Aμπατζή Δικηγόρος, Manager Δικηγορικής εταιρείας Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες

· Θεόδωρος Τζανετάκος, Σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου, τ. Γραμματέας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (HIIA)

· Ευθύμιος Μπουρτζάλας, Partner – MSB Associates

· Μαίρη Ψύλλα, Tax and Legal Services Leader, Partner PwC

· Αγγέλικα Γκούσκου, Δικηγόρος ΔΝ, μέλος ΙCC Paris Legal Committee, Partner of the law firm Selekos_Gouskou&Co Law Offices

· Γραφείο Σελέκος – Γκούσκου

· Ξένια Καζόλη, Δικηγόρος ΝΥ, Συνεργάτιδα Nestor Advisors, Corporate Governors Consultants, member of ICC Commission of Corporate Responsibility & Anticorruption

· Α. Ρόκας, Δικηγόρος ΔΝ, Τράπεζα της Ελλάδος

· Ελευθέρια Αχλαδιανάκη, Γενική Διευθύντρια ΣΜΕΧΑ

· Ιωάννης Λιναρίτης, Δ.Ν., ΜΒΑ(International Banking and Finance)

· Παναγιώτης Βρουστούρης, ορκωτός ελεγκτής MPI

· Αλέξανδρος Μεταλληνός, Partner of the law firm Karatzas & Partners Law Firm

· Δημήτρης Παλαιολόγος, τ. προϊστάμενος διεθνών συναλλαγών ΕΤΕ / εκπρόσωπος EET στην ICC Banking Commission

· Νικόλαος Κλαμαρής, τ. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας

· Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Partner, Head of Arbitration, Rokas Law Firm, Λέκτωρ Νομικής Δ.Π.Θ., ICC Hellas-member

· Vanessa Tzoannos, Marshall Islands Counsel, Liberia law Advisor, Senior Associate Ince

Χρόνος διεξαγωγής: 17-20 Φεβρουαρίου 2020 (ώρες 16.30-21.00)

Διάρκεια: 18 ώρες

Δίδακτρα: 600€ για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος (18 ώρες)

Στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την παρακολούθηση των επιμέρους ενοτήτων έτσι όπως αυτές διαρθρώνονται ανά εκπαιδευτική ημέρα (βλ. θεματολογία), η χρέωση διαμορφώνεται σε 200€/εκπαιδευτική ημέρα.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 30, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.
Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα.
Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή)
Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

Σεμινάριο Δικαίου Διεθνούς Τραπεζικής και Επιχειρήσεων

Θεματολογία

1η Ενότητα (17.02.2020), διάρκεια 4 ώρες και 30 λεπτά, Εισηγητές: Χαράλαμπος Μαχαίρας, Παναγιώτα Σίδερη, Έλλη Aμπατζή, Θεόδωρος Τζανετάκος, Ευθύμιος Μπουρτζάλας

· White collar crime, Corporate fraud, Board Member responsibilities and liability, AML

· Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος) & διοικητικές κυρώσεις

· Απάτη και έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων (Treasury audit)

· Παραβάσεις των κανόνων του Ανταγωνισμού μέσω της χρήσης δεδομένων/μεγάλων δεδομένων 

2η Ενότητα (18.02.2020), διάρκεια 4 ώρες και 30 λεπτά, Εισηγητές: Ελευθερία Αχλαδιανάκη, Αλέξανδρος Ρόκας, Αλέξανδρος Μεταλληνός, Αγγέλικα Γκούσκου, Ξένια Καζόλη

· Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) - Η πορεία προς τη δημιουργία ενός Ενιαίου Χρηματοπιστωτικού Χώρου

· Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων: Ιδίως, μέσω μεταβίβασης επιχείρησης

· Τιτλοποίηση

· Corporate Governance – Εταιρική Διακυβέρνηση

3η Ενότητα (19.02.2020), 4 ώρες και 30 λεπτά, Εισηγητές: Μαίρη Ψύλλα, Ιωάννης Λιναρίτης, Παναγιώτης Βρουστούρης, Βανέσσα Τζοάννος

· H Φορολογική διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών στο επίκεντρο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής - Απατηλές λογιστικές εγγραφές · Corporate transformations – Εταιρικός μετασχηματισμός

· Ν 4601/2019: Η φορολογική διάσταση του νόμου για τον εταιρικό μετασχηματισμό

· Ο ρόλος των εξωχώριων εταιριών στο χώρο της ναυτιλίας – το καινούργιο καθεστώς οικονομικής παρουσίας ("Economic Substance") και μετοχικού κεφαλαίου στης νήσους Μάρσαλ και στην Λιβερία.

4η Ενότητα (20.02.2020), 4 ώρες και 30 λεπτά, Εισηγητές: Παλαιολόγος Δημήτρης, Τσαβδαρίδης Αντώνης, Νικόλαος Κλαμαρής

· INCOTERMS 2020: η πρόσφατη αναθεώρηση των κανόνων

· ICC Arbitration (Banking)

· Συστήματα ορισμού της γλώσσας της Διαιτησίας και η σχέση αυτής με τη Δημόσια Τάξη