Μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, θα ρυθμίζονται τα χρέη στην εφορία, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα, στο δήμο Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, ο οποίος είχε κηρύχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν, τον χειμώνα.

Η ρύθμιση, αφορά χρέη τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση της απόφασης της υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1020/2017 (ΦΕΚ 457 Β’/16.2.2017) και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 31.5.2017. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 31.5.2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.