"Η επένδυση στο Ελληνικό θα προχωρήσει , καθώς θα κατατεθεί ένσταση στην απόφαση του δασάρχη Πειραιά και θα ληφθεί υπόψη ότι στο πρώην αεροδρόμιο θα φυτευθούν 2.500 στρέμματα δασικών ειδώ". αυτό υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος στο ραδιόφωνο του Flash. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Δημοκρατία" ο υπουργός υπογράμμισε ότι: "Μιλάμε για το 6 τοις χιλίοις της συνολικής έκτασης των 6.200 στρεμμάτων. Και από αυτό το 6 τοις χιλίοις, τα 2/3 είναι μέσα στη ζώνη των 100 μέτρων από τα όρια της έκτασης, όπου από τον αρχικό νόμο του Ελληνικού (2012) δεν επιτρέπεται έτσι κι αλλιώς η δόμηση υψηλών κτιρίων. Άρα, από την πράξη του δασάρχη επηρεάζεται μία έκταση, ωφέλιμη για την επένδυση, ίση με το 2 τοις χιλίοις του συνόλου. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην τεχνική και στην επιστήμη είναι δεδομένο ότι η τελική χωροθέτηση χρήσεων και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός χρήσεων και δράσεων μιας επένδυσης, ολοκληρώνεται αφού διευκρινιστούν τα πεδία και προκύψουν οι πράξεις χαρακτηρισμού και οι δεσμεύσεις"

Όμως, παράλληλα στο θεσμικό πλαίσιο, όπως για κάθε διοικητική πράξη "προβλέπεται και η διαδικασία για ένσταση ή αντίρρηση στις επόμενες ημέρες ώστε να υπάρξει δευτεροβάθμια κρίση της πράξης του Δασάρχη. Έτσι, θα μπορεί ο κύριος της έκτασης ή ο επενδυτής να προβούν σε ένσταση, αν το κρίνουν σκόπιμο"

Ο υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε πως: "Σε μια δημοκρατική χώρα κανένας Υπουργός δεν μπορεί να πιέσει κανένα Δασάρχη ώστε να προβεί σε χαρακτηρισμό κατ’ εντολή. Οι αρμοδιότητες του Δασάρχη προβλέπονται από τον νόμο."

Αλλά και μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, ακολουθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου προβλέπεται ότι θα φυτευτούν στο Ελληνικό 2.500 στρέμματα δασικών ειδών. Αυτό το σχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μπορεί και επιτρέπεται να προβλέπει επεμβάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί επίσης να επανεξεταστεί η χρήση της συγκεκριμένης έκτασης.