Ακριβότερα έγιναν τα πλασματικά έτη για όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να εξαγοράσουν έτη ασφάλισης προκειμένου να "κλείσουν" ταχύτερα το συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα" η χρήση των πλασματικών χρόνων συμφέρει πλέον τους ασφαλισμένους είτε για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά με διατάξεις και όρια ηλικίας του 2011 και του 2012 - ώστε συμπληρώνοντας τα εν λόγω όρια εντός του 2017 να αποχωρήσουν- είτε για να συμπληρώσουν εντός του τρέχοντος έτους την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας να συνταξιοδοτηθούν.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, η χρήση των πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης. Στο Δημόσιο προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια. 

Τονίζεται ότι οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση και δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. Λαμβάνονται ωστόσο υπόψη για την εθνική σύνταξη. Επισημαίνεται ότι πλασματικά χρόνια που εξαγοράζονται εντός του 2017 υπολογίζονται με νέο τρόπο ως εξής:

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα πληρώνουν (από 13//5/2016) για κάθε μήνα το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου για κύρια σύνταξη, δηλαδή 20% του τελευταίου μεικτού μισθού. 

Δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν (από 1/1/2017) για κάθε μήνα το 10% των συντάξιμων αποδοχών τους τον μήνα της αίτησης (η εισφορά τους είναι 6,67% και του Δημοσίου ορίστηκε για το 2017 στο 3,3%)

Η αλλαγή από 1/1/2017 του τρόπου υπολογισμού των εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες -αυτοαπασχολούμενους αλλάζει το πλαίσιο εξαγορών καθώς πλέον το κόστος των πλασματικών θα υπολογίζεται με τις μηνιαίες εισφορές που θα καταβάλλουν.

Υπογραμμίζεται ότι η εξαγορά είναι ακριβότερη για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα με υψηλές αποδοχές. Αντίθετα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τους δημοσίους υπαλλλήλους , για μισθωτούς με μισθούς έως 850 ευρώ και για ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα και με τον νέο τρόπο πληρώνουν χαμηλές εισφορές. 

Αν πληρωθεί όλο το ποσό εφάπαξ, υπάρχει έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 έτη , 6% για 3 έτη κ.ο.κ)

Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά πλασματικών συμφέρει:

1. Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο, οι οποίοι με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 3-5 χρόνια. 

2. Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με την εξαγορά 5.500 ημέρες αναδρομικά το 2010 ή το 20111. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια

3. Μητέρες ανηλίκων σε ΔΕΚΟ - τράπεζες που συμπληρώνουν αναδρομικά 25ετία το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια.

4. Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους για τη συμπλήρωση 35ετίας. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια ώστε να κατοχυρώσουν 25ετία μέχρι το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν φέτος με 35ετία. 

5. Ασφαλισμένοι με ΕΤΑΑ ή ΟΑΕΕ για τη συμπλήρωση 35ετίας αναδρομικά το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια. 

6. Ασφαλισμένους όλων των Ταμείων και του ΟΓΑ που συμπληρώνουν 40ετία με την εξαγορά. Συμφέρει να αναγνωρίσουν μέχρι και 7 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.