Από ένα «βουνό» χρεών προς το δημόσιο, που ξεπερνά το 55% του ΑΕΠ (95 δισ. ευρώ), εισπράξιμα θεωρούνται μόλις τα 16 δισ. ευρώ!

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατία» κάθε μήνα στο επιτελείο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συγκεντρώνουν στοιχεία από όλες τις ΔΟΥ, τα οποία δείχνουν, αφενός τον ρυθμό αύξησης των οφειλών, αφετέρου, την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μηχανισμός της ΑΑΔΕ παλεύει για να καταφέρει να εισπράξει περίπου το 20% του συνόλου των οφειλών, καθώς το υπόλοιπο ποσό θεωρείται, λίγο ως πολύ, χαμένη υπόθεση!

Τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι εκεί όπου έχει συσσωρευτεί ο μεγαλύτερος όγκος χρεών εκτιμάται ότι είναι η χαμηλότερη εισπραξιμότητα.

Ειδικότερα:

  • Στις εφορίες της Αθήνας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και μεγάλες ΔΟΥ της Στερεάς Ελλάδας, το σύνολο των χρεών φτάνει στα περίπου 44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 8 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα
  • Στις εφορίες του Πειραιά, στις οποίες περιλαμβάνονται και μεγάλες νησιωτικές ΔΟΥ (πχ Κρήτης), οι φορολογούμενοι έχουν δημιουργήσει χρέη περίπου 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων κάτι λιγότερο από 3 δισ. εκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν
  • Στις εφορίες της Βορείου Ελλάδος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν τα 22 δισ. ευρώ από τα οποία περίπου τα 5 δισ. θεωρούνται εισπράξιμα.
  • Στις εφορίες της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου τα χρέη αγγίζουν τα 5,5 δισ. ευρώ και μπορεί να εισπραχθούν περίπου 1,9 δισ.