Για «άτυπες» οδηγίες που δόθηκαν στα δικαστικά τμήματα των εφοριών και αφορούν τις κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 500 ευρώ κάνουν λόγο πηγές της ΑΑΔΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε οδηγίες στα δικαστικά τμήματα των εφοριών να μην ενεργοποιούν τις κατασχέσεις για οφειλές κάτω από 500 ευρώ σε καμία περίπτωση, είτε βρίσκονται στα χέρια και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, είτε στα χέρια τρίτων.

Και αυτό, παρότι αυτά προβλέπονται και ισχύουν με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ).

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τον Ιούνιο 3.805.423 φορολογούμενοι είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και από αυτούς, 1.608.263 φορολογούμενοιείναι ευάλωτοι σε κατασχέσεις , δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. 

Εξάλλου τον Ιούνιο, 951.114 φυσικά και νομικά πρόσωπα βρίσκονταν αντιμέτωπα με κατασχέσεις.