Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Παράλληλα ο οίκος αναβάθμισε και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές.

Η Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση γιατί θεωρεί ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα βελτιωθεί με σταθερό ρυθμό, στηριζόμενη από την συνεχιζόμενη ευθυγράμμιση με τους όρους του προγράμματος και το μειωμένο πολιτικό ρίσκο, την διατηρήσιμη ανάπτυξη και πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ως το 2020

Επίσης τονίζει ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μειώνει το ρίσκο να υπονομευτεί η οικονομική ανάπτυξη από ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη ή από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα

Το θετικό outlook αντανακλά την προσδοκία του οίκου ότι η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργηθεί αστάθεια και ότι το Eurogroup θα δώσει στην Ελλάδα σημαντική ελάφρυνση χρέους το 2018. Στην ανακοίνωσή του στις 15 Ιουνίου, η ευρωομάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να υλοποιήσει μια σειρά μετρων ελάφρυνσης του χρέους, με στόχο να διατηρηθούν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών, κάτι που θα βοηθήσει την πρόσβαση της Αθήνας στις αγορές κεφαλαίων μετά το τέλος του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο οίκος είχε επιβεβαιώσει την αξιολόγηση της Ελλάδας σε CCC και ανέφερε πως για να υπάρξει αναβάθμιση θα πρέπει να υπάρξουν αποδείξεις ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι διατηρήσιμη, σημάδια που θα δείχνουν ότι θα υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα, επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος του ESM, μείωση των εντάσεων μεταξύ της Αθήνας και δανειστών και σταθερό πολιτικό περιβάλλον.