Χαράτσια-μαμούθ, που ξεπερνούν το 38% του εισοδήματος 70.000 ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που θα κληθούν να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ εισφορές για εφάπαξ και επικουρική ασφάλιση - και μάλιστα αναδρομικά έρχονται από τον Οκτώβριο. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ''Δημοκρατία'',  δικηγόροι και γιατροί κυρίως θα κληθούν να πληρώσουν την τρέχουσα μηνιαία εισφορά 20% προς τον ΕΦΚΑ, συν 6,9% υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συν 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης, συν 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ. 

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι μηνιαίες δόσεις της αναδρομικής (από 1/1/2017) εισφοράς υπέρ επικουρικού και εφάπαξ. 

Η αποπληρωμή των αναδρομικών ποσών θα αρχίσει τον Οκτώβριο και θα γίνει σε εννέα δόσεις. Έως σήμερα αυτές οι εισφορές δεν πληρώνονταν από τους επαγγελματίες, γιατί ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ δεν τις ανέφεραν στα σχετικά ειδοποιητήρια που αποστέλλουν κάθε μήνα στους ασφαλισμένους. 

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς, οι 70.000 επαγγελματίες που θα επιβαρυνθούν με εισφορές 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ θα πρέπει να καταβάλουν για εισφορές του 2017 περίπου 40.000.000 ευρώ. Οι εισφορές θα υπολογιστούν απευθείας στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2016.

Την ίδια στιγμή, αναμένονται ο υπολογισμός των εισφορών 1.400.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων, με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016, και ο συμψηφισμός των νέων αυτών εισφορών με εκείνες που καταβλήθηκαν σύμφωνα με το εισόδημα του 2015. 

Ο συμψηφισμός των εισφορών δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Οκτωβρίου και κατά συνέπεια θα αρχίσει με τα ειδοποιητήρια που θα εκδοθούν τον Νοέμβριο. Αν οι συμψηφισμοί οδηγήσουν σε χαμηλότερες εισφορές, ο ΕΦΚΑ θα αναγκαστεί να παρακρατήσει σημαντικά λιγότεερα ποσά έως το τέλος του έτους, ενώ στην περίπτωση που τα εισοδήματα του 2016 ήταν μεγαλύτερα, οι εισφορές θα είναι σημαντικά υψηλότερες. 

Παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές που καλούνται να καταβάλουν γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και αγρότες ανά μήνα, θα πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές του προηγούμενου έτους έως τις 30 Νοεμβρίου του 2017.

Συγκεκριμένα έως τον Νοέμβριο θα πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές του β' εξαμήνου του 2016 από τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ (αγρότες), του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) και του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (γιατροί), καθώς και οι εισφορές ολόκληρου του 2016 από τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγόροι).