Το στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας Κώστας Μιχαηλίδης επελέγη σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ως νέος Πρόεδρος από την 1 Ιανουαρίου του 2018. 

Ο Κ. Μιχαηλίδης θα διαδεχθεί τον νυν Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, πρόκειται για ένα στέλεχος με εξαιρετική εμπειρία πλέον των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας αναλάβει ανώτατες θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism- SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.