Σε νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Όπως είχε γράψει το Newpost, με την εφαρμογή των αλλαγών αίρονται δύο σημαντικοί περιορισμοί των capital controls που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα νέου λογαριασμού σε τράπεζα και την εισαγωγή φρέσκου χρήματος από τράπεζες του εξωτερικού και την κατάθεσή του σε ελληνικές τράπεζες.

Ειδικότερα, δεν θα απαιτείται πλέον βεβαίωση εργοδότη, όπως ισχύει σήμερα. για να ανοίξει κάποιος νέο τραπεζικό λογαριασμό (κατά βάση λογαριασμό  μισθοδοσίας), αλλά θα μπορεί να το κάνει ελεύθερα όπως και επίσης νέο τραπεζικό λογαριασμό θα μπορεί να ανοίγει και μια επιχείρηση.

Από την άλλη, όσοι αποταμιευτές φέρουν φρέσκο χρήμα στη χώρα μας από τράπεζες του εξωτερικού και το καταθέσουν σε ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να το αποσύρουν οποτεδήποτε και εξ ολοκλήρου  και δεν θα ισχύει  για αυτούς ο σημερινός περιορισμός για ελεύθερη ανάληψη  μόνον σε ποσοστό 50% του ποσού.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ:

  • Επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα λογαριασμού στα φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν  τραπεζικό λογαριασμό, όψεως ή καταθετικό, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό, μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα.  Προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού είναι η μη ύπαρξη διαθέσιμου λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου να είναι δικαιούχος, για το λόγο αυτό θα υποβάλλεται  από τον αιτούντα σχετική  υπεύθυνη δήλωση.
  • Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 100%, αντί του 50% που ίσχυε, του χρηματικού ποσού το οποίο, μετά την 01/12/2017, μεταφέρεται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
  • Επιτρέπονται συναλλαγές από τα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για νομικά πρόσωπα ή επιτηδευματίες προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, αντί των 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα. Οι ανωτέρω συναλλαγές ολοκληρώνονται κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως