Το αργότερο έως τον Απρίλιο του 2018 θα πρέπει το Δημόσιο, καθώς αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο της γ αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, να έχει αποκτήσει 3,848 νέους προϊσταμένους στις ιεραρχικές του βαθμίδες με βάση το νέο σύστημα επιλογής.

Ήδη τρέχουν προκηρύξεις για 13 θέσεις γενικών διευθυντών Υπουργείων με αρμοδιότητες διοικητικού/οικονομικού περιεχομένου και τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθούν και οι προκηρύξεις για την πλήρωση των υπολοίπων 68 γενικών διευθυντών (οριζόντιων και τομεακών κατηγοριών) που θα στελεχώσουν έως τα τέλη Δεκεμβρίου την ανώτατη ιεραρχία του Δημοσίου.

Για την κάλυψη των 13 θέσεων που έχουν ήδη προκηρυχθεί έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα περίπου 260 υπάλληλοι του Δημοσίου που έχουν τις απαιτούμενες, από την προκήρυξη, προϋποθέσεις συμμετοχής (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προϋπηρεσία κλπ).

Η επιλογή των γενικών διευθυντών, για 13 θέσεις των οποίων άρχισε να τρέχει ήδη η διαδικασία, θα γίνει από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (αποτελείται από 2 μέλη του ΑΣΕΠ,1 μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον εκάστοτε γενικό γραμματέα του Υπουργείου για το οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση) με μοριοδότηση και μέσω δομημένης συνέντευξης των επικρατέστερων υποψηφίων.

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των 81 γενικών διευθυντών σε όλα τα Υπουργεία ακολουθεί το δεύτερο στάδιο για την επιλογή ,μέσω νέων προκηρύξεων ,383 διευθυντών και τέλος ανάλογη στη συνέχεια διαδικασία για την πλήρωση στο δημόσιο 1384 προϊσταμένων τμημάτων.

Απώτερος στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που επιβλέπει την όλη διαδικασία επιλογής των νέων προϊσταμένων κάθε βαθμίδας στο Δημόσιο η τοποθέτηση τους στις νέες θέσεις να έχει ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2018.