Ξεχωριστά και ανά κατά εκπαιδευτική κατηγορία θα αρχίσει από τους υποψηφίους η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό -μαμούθ που προκήρυξε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 8.166 μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε δήμους  όλης της χώρας με σειρά προτεραιότητας.

Η αυλαία των αιτήσεων των υποψηφίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών ανοίγει την Τρίτη(20/2/2018) με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα διαρκέσει έως στις 7/3/2018.

Η όλη διαδικασία για τους παραπάνω υποψηφίους ολοκληρώνεται στις 12/3/2018 με την αποστολή συστημένου φακέλου στο ΑΣΕΠ στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που προβλέπει για την κατηγορία τους η προκήρυξη 3Κ/2018 μαζί με την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτησή τους.

Με βάση την ίδια προκήρυξη η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ ορίζεται για υποψηφίους Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από 26/2/2018-13/3/2018, και η αποστολή του φακέλου στο ΑΣΕΠ με τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένη την ηλεκτρονική τους αίτηση έως 16/3/2018.

Για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει οριστεί να γίνει από 8/3/2018 -23/3/2018 και η αποστολή του συστημένου φακέλου των δικαιολογητικών και της ηλεκτρονικής τους αίτησης στο ΑΣΕΠ έως στις 27/3/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικής κατηγορίας Τ.Ε-Π.Ε θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτίμησης απεριόριστο αριθμό θέσεων στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν εφόσον έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα,ενώ οι υποψήφιοι Υ.Ε και Δ.Ε μπορούν να δηλώσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση κατ ανώτατο όριο έως 120 κωδικούς θέσεων ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή pbf) το οποίο θα επισυνάπτεται στην καρτέλα τους θα μπορούν να δηλώσουν επιπλέον προτιμήσεις(εκτός των 120).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει,εκτός των άλλων,να συμπληρώσουν υποχρεωτικά κάθε επιδιωκόμενη θέση με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (ανάλογα με την κατηγορία ΥΕ-ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ) όπως αριθμό μηνών εμπειρίας, εντοπιότητα,μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους ,2ο τίτλο σπουδών κλπ.Αναφορικά με την εργασιακή τους εμπειρία(εργοδότης,αντικείμενο απασχόλησης,ασφαλιστικοί φορείς ) αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά στον κωδικό "αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση εργασιακής εμπειρίας"

Οπως ορίζεται στην προκήρυξη από τις 8.166 θέσεις,οι 133 θα διατεθούν για υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (σε ειδικότητες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,Χημικών,Λογιστών,Οικονομολόγων κλπ),οι 84 για υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (σε ειδικότητες Αποθηκάριων,Διοικητικών,Λογιστών,Πολιτικών Μηχανικών κλπ) ,και οι υπόλοιπες 2.714 θέσεις για υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( σε ειδικότητες Οδηγών Απορριματοφόρων,οδηγών αυτοκινήτων,Βοηθών Λογιστών κλπ) και 5.235 θέσεις για υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(σε ειδικότητες εργατών καθαριότητας,αποχέτευσης,οδοκαθαριστών,εργατών ύδρευσης,υδρονομίας κλπ)
Εκτός των παραπάνω 8.166 θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, συνιστώνται επιπλέον (όπως ορίζει ο νόμος) και άλλες 559 θέσεις για την κάλυψή τους από άτομα με ειδικές ανάγκες(Υ.Ε και Δ.Ε) που θα προσληφθούν μέσω ΟΑΕΔ ,με απόφαση που ήδη εξέδωσε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 17 Ιανουαρίου η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.Ετσι συνολικά αναμένεται να προσληφθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου 8.725 υπάλληλοι σε διάφορους τομείς σε δήμους ,και ειδικότερα στον τομέα καθαριότητας.

Οσον αφορά τους υποψηφίους για την κάλυψη των 8.725 θέσεων στους Δήμους, από το ΑΣΕΠ εκτιμάται ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής περίπου 200.000 υποψήφιοι.