ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» για τα ανασφάλιστα οχήματα - Πώς θα γλιτώσετε τα βαριά πρόστιμα

Δημοσίευση 6 Μαρτίου 2018, 11:11 / Ανανεώθηκε 6 Μαρτίου 2018, 16:46
«Σαφάρι» για τα ανασφάλιστα οχήματα - Πώς θα γλιτώσετε τα βαριά πρόστιμα
Photo: Sooc
Facebook Twitter Whatsapp

Μέχρι τις 23 Μαρτίου έχουν ευκαιρία χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων για να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους ή να διορθώσουν οι ίδιοι λάθη που εμφανίζουν ως ανασφάλιστα​.

Από τις 24 Μαρτίου και μετά αρχίζει ο νέος γύρος διασταυρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για όσους ιδιοκτήτες κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ευκαιρία για να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους ή να διορθώσουν οι ίδιοι λάθη που εμφανίζουν ως ανασφάλιστα έως τις 23 Μαρτίου.

Μετά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 250 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας, αλλά και με ποινικές κυρώσεις.

Το ύψος του χρηματικού προστίμου έχει καθοριστεί σε 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά, 150 ευρώ για δίκυκλα από 251 κυβικά και άνω, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά και 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1.001 κυβικά και άνω.

Το ύψος του προστίμου θα υπολογίζεται με βάση το είδος και τον κυβισμό του οχήματός τους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τον Ιούνιο του 2017, οπότε και διενεργήθηκε η πρώτη διασταύρωση, οι ασφαλίσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 510.000 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αγγίζοντας, για πρώτη φορά, το ιστορικό μέγεθος των 6,26 εκατ. ασφαλισμένων οχημάτων στη χώρα.

Ο κάτοχος του ανασφάλιστου οχήματος αντιμετωπίζει διοικητικές κυρώσεις όπως: αφαίρεση πινακίδων, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, χρηματικό πρόστιμο και επιπλέον αντιμετωπίζει και ποινικές κυρώσεις.

Όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, λίγο πριν ξεκινήσουν το νέο σαφάρι διασταυρώσεων οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:   

1 Ακινησία οχήματος

Το όχημα είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη αλλά δεν βρίσκεται σε δημόσια κυκλοφορία.  Ο  ιδιοκτήτης δεν έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή (όπως υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ασφάλισης κ.λπ.).
Η δήλωση ακινησίας, μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος κατατίθενται προκειμένου για ΕΙΧ αυτοκίνητα στην αρμόδια ΔΟΥ.

2 Ανασφάλιστο όχημα που έχει κλαπεί

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης - κάτοχος δεν έχει δηλώσει την κλοπή του οχήματός του, όπως είχε υποχρέωση, πρέπει να το πράξει άμεσα. Η κλοπή καταχωρείται στο σύστημα με την ημερομηνία κατά την οποία προσέρχεται ο κάτοχος στην Αστυνομική Αρχή και δηλώνει την κλοπή του οχήματος και όχι με βάση την ημερομηνία, στην οποία κατά δήλωσή του έγινε η κλοπή. Εφόσον ένα όχημα εντοπιστεί ως ανασφάλιστο, παρόλο που έχει δηλωθεί στις Αστυνομικές Αρχές η κλοπή του, ο ιδιοκτήτης του έχει τη δυνατότητα, εντός δυο μηνών από την ηλεκτρονική διασταύρωση, να προσκομίσει τη δήλωση κλοπής στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να ακυρώσει το παράβολο ανασφάλιστου οχήματος.

3 Ανασφάλιστο όχημα που έχει καταστραφεί

Για την οριστική διαγραφή ΕΙΧ αυτοκινήτου οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απαιτείται η παράδοση του οχήματος σε πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ανακυκλωτή), προκειμένου το όχημα να καταστραφεί. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καταστροφής που εκδίδεται στη συνεχεία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την οριστική διαγραφή οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα να διαγραφεί από το Μητρώο Οχημάτων το οποίο δόθηκε για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πριν από τις 04.03.2004. Η διαγραφή πραγματοποιείται αναδρομικά από την παραπάνω ημερομηνία, με μια πολύ απλή διαδικασία. Οι ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων μπορούν να προσέρχονται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.  Η ΑΑΔΕ ενημερώνεται από του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για όλες τις διαγραφές οχημάτων και δεν χρειάζεται προσέλευση του πολίτη στις ΔΟΥ.

4 Οχημα που παραδόθηκε για ανακύκλωση

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης - κάτοχος έλαβε ειδοποιητήριο ενώ έχει προβεί στην παράδοση του οχήματός του σε πιστοποιημένο ανακυκλωτή, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση του παραβόλου με την προσκόμιση στην αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης παραλαβής του οχήματος που χορηγείται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ (Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής).

5 Εγκαταλειμμένο όχημα που έχει περισυλλεχθεί από τον δήμο

Σε περίπτωση που το όχημα περισυλλέχθηκε από τον δήμο και δεν είναι πλέον στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, αυτός οφείλει να αναζητήσει και να λάβει από τον οικείο δήμο είτε το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, είτε βεβαίωση ότι το όχημα περισυλλέχθηκε και στάλθηκε στην ΔΔΔΥ. Σε περίπτωση που το όχημα περιήλθε στην ΔΔΔΥ, προσκομίζεται βεβαίωση από την ΔΔΔΥ από την οποία πρέπει να προκύπτει η καταστροφή ή μη του οχήματος. Εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά αυτά, η αρμόδια ΔΟΥ ακυρώνει το παράβολο ανασφάλιστου οχήματος.

6 Διαλυμένη μοτοσικλέτα

Για τις μοτοσικλέτες (δίκυκλα οχήματα άνω των 50 κυβικών εκατοστών) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τη διαγραφή τους και αυτή μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής από ανακυκλωτή. Σε περίπτωση αχρήστευσης (καταστροφής) ή διάλυσης μοτοσικλέτας, ο ιδιοκτήτης - κάτοχος αυτής υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, στην οποία αναγράφεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από το χρόνο που επήλθε το γεγονός και μαζί με αυτή παραδίδονται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες της μοτοσικλέτας εφόσον υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχουν προσκομίζεται δήλωση απωλείας προς τις Αστυνομικές Αρχές. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών χορηγούν βεβαίωση στους αιτούντες για διαγραφή της μοτοσικλέτας από το Μητρώο με ημερομηνία διαγραφής εκείνη της κατάθεσης της αίτησης.
Εάν όμως από δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την αίτηση, προκύπτει προγενέστερη ημερομηνία καταστροφής, διάλυσης ή αχρήστευσης και η διαγραφή καταχωρηθεί με προγενέστερη ημερομηνία του διασταυρωτικού ελέγχου ανασφαλίστων οχημάτων, τότε το παράβολο ακυρώνεται χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς δηλαδή προσέλευση σε ΔΟΥ.

7 Ανασφάλιστο όχημα κατοίκου εξωτερικού

Το γεγονός της μετακίνησης του ιδιοκτήτη-κατόχου του οχήματος στην αλλοδαπή δεν τον απαλλάσσει από την εκπλήρωση των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών του που απορρέουν από την κατοχή ενός οχήματος.

Για την απαλλαγή του από τις ανωτέρω υποχρεώσεις, εφόσον το όχημα δεν βρίσκεται σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης του οφείλει να το θέσει σε «φορολογική ακινησία» στην αρμόδια Εφορία. Για να μην εντοπίζεται το  όχημα αυτό ως ανασφάλιστο, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να προβεί άμεσα στην παραπάνω ενέργεια, είτε ο ίδιος, είτε να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο πρόσωπο να το κάνει για λογαριασμό του. Τυχόν δήλωση ακινησίας που υποβάλλεται μετά τη διενέργεια του διασταυρωτικού ελέγχου δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου ανάσφαλιστου οχήματος.

8 Ανασφάλιστο όχημα που κυκλοφορεί σε άλλη χώρα

Εάν ένα όχημα μετακινηθεί στο εξωτερικό, εφόσον εξακολουθεί να φέρει ελληνικά στοιχεία κυκλοφορίας (κρατικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας), πρέπει να ασφαλίζεται σε ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα.

Εφόσον ένα όχημα εξάγεται στο εξωτερικό, υπάρχουν δύο δυνατότητες διαγραφής του από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οπότε και απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις:

1. Ο ιδιοκτήτης το διαγράφει οριστικά πριν την έξοδό του από τη χώρα, όταν ο προορισμός είναι μια τρίτη (μη κοινοτική) χώρα.
2.  Οταν το όχημα εξάγεται σε χώρα της ΕΕ. ταξινομείται εκ νέου στη χώρα προορισμού και λαμβάνει νέα στοιχεία κυκλοφορίας. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη νέα ταξινόμηση, η αρμόδια αρχή του κράτους επαναταξινόμησης γνωστοποιεί το γεγονός αυτό είτε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είτε στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίες μεριμνούν για τη διαγραφή του από τα εθνικά μητρώα.
Η γνωστοποίηση της επαναταξινόμησης του οχήματος μπορεί να γίνεται και με μέριμνα του ενδιαφερομένου, προσκομίζοντας τα έγγραφα που  αποδεικνύουν την επαναταξινόμηση, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών. Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν στη διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων, από την ημερομηνία της νέας ταξινόμησης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις διαγραφής, όπως η εξόφληση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.

Η διαβίβαση των στοιχείων μπορεί να καθυστερήσει αλλά σε κάθε περίπτωση, το παράβολο ανασφάλιστου οχήματος ακυρώνεται εφόσον η επαναταξινόμηση και διαγραφή του οχήματος από τα εθνικά μητρώα πραγματοποιείται σε προγενέστερη ημερομηνία του διασταυρωτικού ελέγχου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση (διαγραφή με προγενέστερη ημερομηνία του διασταυρωτικού ελέγχου) το παράβολο ακυρώνεται, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από τον ενδιαφερόμενο.

9 Ειδοποιητήριο για ανασφάλιστο όχημα που έχει πωληθεί

Σε περίπτωση που είχατε προβεί σε εξουσιοδότηση προς τον αγοραστή ώστε να διενεργήσει για λογαριασμό σας τη μεταβίβαση και δεν το έπραξε, εξακολουθείτε να εμφανίζεστε στο Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως ιδιοκτήτης του. Πρόκειται δηλαδή για μια περίπτωση «Ανολοκλήρωτης Μεταβίβασης».

Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο πωλητής  να δηλώσει στην Τροχαία το γεγονός αυτό και να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τη βεβαίωση που του χορήγησε η Τροχαία, ώστε να τεθεί το όχημα σε αναγκαστική ακινησία λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης.

Το όχημα τίθεται σε ακινησία από την ημερομηνία που το γεγονός δηλώνεται στην Τροχαία και όχι από την ημερομηνία που, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο πωλητής, διενεργήθηκε η πώληση του οχήματος.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα οχήματα που εμφανίζονται στο όνομά τους, από το site της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), πηγαίνοντας στην κατηγορία: Υπηρεσίες για Πολίτες και στη συνέχεια πατώντας την επιλογή: Τέλη Κυκλοφορίας, μπαίνουν στη σελίδα: Τέλη Κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet, επιλέγουν: Είσοδος στην Εφαρμογή , συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς και από τον εμφανιζόμενο πίνακα: Κατάσταση οχημάτων και ειδοποιήσεις τελών κυκλοφορίας, επιλέγουν: Κατάσταση Οχημάτων.

10 Οχημα χωρίς πινακίδες (έχουν αφαιρεθεί και κρατηθεί από την Αστυνομία)

Η περίπτωση αυτή δεν συνιστά λόγο θέσης του οχήματος σε αναγκαστική ακινησία, καθώς η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του οχήματος, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας που προβλέπει ο νόμος. Η δήλωση ακινησίας ΕΙΧ αυτοκινήτου κατατίθεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μέχρι τότε το όχημα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το σύνολο των επιβαρύνσεων που συνδέονται με την κατοχή ενός οχήματος. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν προσέλθουν να παραλάβουν τα στοιχεία κυκλοφορίας και αυτά παραμείνουν στην Τροχαία, αυτό δεν συνεπάγεται ούτε φορολογική ακινησία ούτε απαλλαγή από τις σχετικές υποχρεώσεις.

11 Οχημα που ανήκε σε αποβιώσαντα φορολογούμενο

Σε περίπτωση  που το όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία, οι κληρονόμοι έχουν υποχρέωση να το ασφαλίσουν καθώς δεν μπορούν να κυκλοφορούν με ανασφάλιστο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να το θέσουν οι ίδιοι σε φορολογική ακινησία με την προσκόμιση των στοιχείων κυκλοφορίας του στην αρμόδια ΔΟΥ του θανόντα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς.

12 Πού βλέπω ότι το όχημά μου είναι ανασφάλιστο  

Το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική εφαρμογή www.hic.gr που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγξουν άμεσα και εύκολα αν το όχημά τους είναι ασφαλισμένο. Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστώσουν εάν εμφανίζονται ασφαλισμένοι και να προβούν εγκαίρως σε διορθώσεις τυχόν λαθών στα στοιχεία επικοινωνώντας με την ασφαλιστική τους εταιρεία.