ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Προβληματικές οι ΣΔΙΤ στην Ελλάδα το διάστημα 2000 - 2014

Δημοσίευση 20 Μαρτίου 2018, 17:23 / Ανανεώθηκε 20 Μαρτίου 2018, 17:08
ΕΕ: Προβληματικές οι ΣΔΙΤ στην Ελλάδα το διάστημα 2000 - 2014
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Facebook Twitter Whatsapp

Υψηλό κόστος, περιορισμένα οφέλη

«Πολλαπλές αδυναμίες» σε δημόσια έργα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα με συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, κατά το διάστημα 2000 – 2014, καταγράφει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ.

«Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα εμφανίζουν πολλαπλές αδυναμίες και αποφέρουν περιορισμένα οφέλη» επισημαίνουν οι Ευρωπαίοι ελεγκτές, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εφεξής «δεν μπορούν να θεωρούνται οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την κατασκευή έργων δημόσιων υποδομών».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε 12 ΣΔΙΤ που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, στους τομείς των Οδικών Μεταφορών και των Επικοινωνιών, συνολικού κόστους 9,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά την Ελλάδα η οποία είναι μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης συνεισφορών της ΕΕ, διαπιστώθηκε πως το κόστος ανά χιλιόμετρο τριών αυτοκινητόδρομων που υποβλήθηκαν σε εξέταση αυξήθηκε έως και κατά 69%, ενώ παράλληλα το αντικείμενο των έργων μειώθηκε έως και κατά 55 %.

«Οι πολλαπλές αδυναμίες και τα περιορισμένα οφέλη που χαρακτήριζαν τις ελεγχθείσες ΣΔΙΤ είχαν ως αποτέλεσμα να δαπανηθούν, κατά τρόπο μη αποδοτικό και αναποτελεσματικό, 1,5 δισ. ευρώ» επισημαίνεται στην έκθεση για τις τέσσερις χώρες.

Σημειώνεται επίσης ότι «η οικονομική αποδοτικότητα και η διαφάνεια υπονομεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό ιδίως από την απουσία σαφούς πολιτικής και στρατηγικής, την ανεπαρκή ανάλυση, την εγγραφή έργων ΣΔΙΤ ως στοιχείων εκτός ισολογισμού και τις μη ισορροπημένες ρυθμίσεις επιμερισμού των κινδύνων».

Συνολικά, οι Ευρωπαίοι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι ΣΔΙΤ παρείχαν στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για υποδομές μεγάλης κλίμακας μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο ανεπαρκούς ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση των αναθετουσών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ