Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με τη συνεργασία για την προμήθεια αργού πετρελαίου από το Ιράν, έδωσε η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια.

Όπως τονίζει η εταιρεία, «συνεχίζει να τηρεί όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει για την προμήθεια ποσοτήτων αργού - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με το Ιράν - υλοποιώντας στο ακέραιο τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Τέλος, σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας ήταν και παραμένουν εναρμονισμένες με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο».