ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραιτήθηκε από το Υπερταμείο ο Φρ. Γρατσώνης λόγω Folli Follie

της Αγγελικής Κιλιντζόγλου - Δημοσίευση 13 Ιουνίου 2018, 12:11 / Ανανεώθηκε 13 Ιουνίου 2018, 12:26
Παραιτήθηκε από το Υπερταμείο ο Φρ. Γρατσώνης λόγω Folli Follie
Facebook Twitter Whatsapp

Σε μια λιτή ανακοίνωση το Υπερταμείο διευκρινίζει ότι ισχύς της παραίτησης του κ. Γρατσώνη είναι η υποβολή της, δηλαδή η 11η Ιουνίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) υπέβαλε την Δευτέρα 11 Ιουνίου το μη εκτελεστικό μέλος, κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης. Σε μια λιτή ανακοίνωση το Υπερταμείο διευκρινίζει ότι ισχύς της παραίτησης του κ. Γρατσώνη είναι η υποβολή της, δηλαδή η 11η Ιουνίου.

Ο κ. Γρατσώνης, είναι ο CFO του ομίλου Folli Follie Group και ο οικονομικός διευθυντής που συνέταξε τον αμφισβητούμενο ισολογισμό της εταιρείας για τη χρήση 2017, που οδήγησε και στην αναστολή των μετοχών του Ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενώ, στις 5 Ιουνίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και κατά των Οικονομικών Διευθυντών του Ομίλου Folli Follie.
Σε ότι αφορά στα καθήκοντά του στο Υπερταμείο ο κ. Γρατσώνης επιλέχτηκε και διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. στις 31 Μαρτίου του 2018, όμως οι ανακοινώσεις έγιναν στις 16 Απριλίου. 

Σε ανακοίνωσή του τότε το Υπερταμείο ανέφερε:

«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό νόμο, το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίχθηκε κατά τη διαδικασία επιλογής από συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς φήμης [τη Stanton Chase].Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε τα προφίλ των υποψηφίων βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων (επαγγελματική πείρα στους τομείς αρμοδιοτήτων της ΕΕΣΥΠ, ικανότητα κατανόησης της δυναμικής και των προοπτικών των δημόσιων επιχειρήσεων, κλπ.), όπως αυτά καθορίστηκαν από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Κατά την επιλογή των νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε, σε συνεργασία με τους συμβούλους του, προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο, ώστε να εκτιμήσει τις ευρύτερες αλλά και ειδικές γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της διοίκησης επιχειρήσεων, της διεθνούς οικονομίας, του ευρύτερου ρόλου της ΕΕΣΥΠ στην ελληνική οικονομία, καθώς και του ρόλου των δημόσιων επιχειρήσεων και της δημόσιας περιουσίας συνολικότερα, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.

Πρωταρχικός στόχος της πρόσληψης των νέων μελών, με αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανότητες και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς είναι η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ για την καλύτερη κατανόησης και αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προοπτικών των δημοσίων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν περιέλθει στην εποπτεία και διαχείρισή της. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι το νέο ΔΣ της ΕΕΣΥΠ θα εκπληρώσει την αποστολή του, θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς του στόχους και θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον υπεύθυνα και αποτελεσματικά.»

Ταυτόχρονα η ΕΕΣΥΠ παρουσίαζε το βιογραφικό των νέων μελών με αυτό του κ. Γρατσώνη να αναφέρει: 

«Φραγκίσκος Γρατσώνης, μη εκτελεστικό μέλος,

Γεννήθηκε το 1967. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει MBA από το Πανεπιστήμιο Leonard Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Έχει μακρά και ποικίλη διοικητική εμπειρία – τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο – στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοoικονομική και στην επενδυτική τραπεζική. Μεταξύ των ανώτερων θέσεων τις οποίες κατείχε περιλαμβάνονται οι εξής: CFO για τον όμιλο Folie Folie (2013 – σήμερα), ανώτατο τραπεζικό στέλεχος στην Credit Agricole / Εμπορική Τράπεζα (2007 – 2013). Έχει επίσης εργαστεί στην BNP Paribas και τη Citibank στους τομείς των εταιρικών επενδύσεων και της θεσμικής τραπεζικής. Οι τομείς εμπειρίας του περιλαμβάνουν στρατηγικές εταιρικές επενδύσεις, χρηματοοικονομικά, έλεγχο και διαχείριση κινδύνων». 

Ωστόσο λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του κ. Γρατσώνη στο Υπερταμείο και συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου, εκδόθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Folli, οι οποίες είναι στο μικροσκόπιο του ανεξάρτητου ελέγχου από την Ernst& Young.